Kampaaniad

2014 – 2015

2014_2015v

Kui tuleohutu on sinu kodu? 2014. ja 2015.aasta kampaania kutsus inimesi üles kontrollima oma kodu tuleohutust ning abistama lähedasi.

2016

2016_1

Kontrolli kord kuus Päästeameti tuleohutuskampaania „Kontrolli kord kuus!“ keskendus vajadusele regulaarselt kodu suitsuanduri korrasolekut kontrollida. 2016 aastal hukkus tules 29 inimest, kellest enam kui pooltel puudus kodus töökorras suitsuandur. Kampaania raames sai kontrollida kodu tuleohutust veebilehel https://www.kodutuleohutuks.ee/. Lisaks tavapärastele reklaamidele valmivad kampaania käigus videoloengud, kus kujundlikult selgitatakse kodudes valitsevaid tuleohte.

2017

2017_uus

Tuli ei tunne korteri piire Päästeameti 2017. aasta tuleohutuskampaania oli suunatud peamiselt kortermaja elanikele. Kortermaja elanikud on omavahel tihedalt seotud. Kui naabril uputab, siis uputab ka teistel ja kui naabril puudub suitsuandur, siis on see ohuks kõikidele majaelanikele. Päästeamet kutsus kortermajade elanikke üles veenduma, et kõikides korterites on paigaldatud töökorras suitsuandur. Kiirematele ühistud said preemiaks… Loe lisaks