Koostööprojektid

500 KODU BANNER

    Eestis on ca 649 000 eluruumi, millest keskmiselt põleb üle 700–800 kodu aastas. Tulekahjude sagedaseks tekkepõhjuseks on mittenõuetekohased küttekolded, hooldamata korstnad, puuduv suitsuandur ja ohtlikud elektrisüsteemid. Kodud tuleohutuks projekti eesmärk on toimetulekuraskustest leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendada ning teha seda koostöös kõigi 79 omavalitsusega.   Sihtgrupiks on: lasterikkad pered; puuetega inimesed; üksi elavad… Loe lisaks »

Projekt “Aga Mina”

aga mina

“Aga mina teen kodu ohutuks” Üle kahekümne ameti ja organisatsiooni otsustasid teha Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingituse – väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania Aga Mina, Päästeamet osaleb eeskujukampaanias sõnumiga “Aga mina teen kodu ohutuks”. Päästeameti kampaania on suunatud väikelapse vanematele ja kutsub lapsevanemaid üles vaatama oma kodud üle, kas need on ohutud ka pere kõige väiksematele…. Loe lisaks »