Uncategorized @et

Kes vastutab?

vingugaas_sisuleht_EST

Korteris ja eramajas asuva gaasipaigaldise (torustik ja seadmed) korrasoleku eest vastutab iga koduomanik ise. Koduseid gaasiseadmeid ja –paigaldisi tuleb lasta spetsialistil kontrollida ja hooldada kord aastas. Kortermaja trepikodades oleva gaasitorustiku eest vastutavad korteriühistu liikmed ühiselt. Gaasiseadmete ehitust, kontrolli ja hooldust pakkuvad ettevõtted vastutavad selle eest, et nende pakutavad teenused vastaksid nõuetele. Asjatundlikult tehtud kontrollist sõltuvad… Loe lisaks

Majapidamisgaasid

vingugaas_sisuleht_EST

Majapidamisgaasina on Eestis kasutusel kaks erinevat gaasi – maagaas ning vedelgaas Maagaas jõuab Eestisse Venemaalt mööda pikki torustikke ning jaguneb siin erinevate kasutajate vahel. Maagaasi peamine koostisaine on metaan, mis muidu on värvitu ja lõhnatu gaas. Maagaas on õhust kergem gaas, mistõttu lekke korral hakkab ta õhuga segunedes kõrgemale tõusma, kuid alati tuleb arvestada, et… Loe lisaks

Gaasiandur

vingugaas_sisuleht_EST

Gaasiandur annab märku gaasilekke puhul ning andur võiks olla igas majapidamises, kus on gaasiküte, gaasipliit või muud gaasil töötavad seadmed. Oluline on valida õige gaasiandur. On andureid, mis reageerivad vedelgaasile (balloonis olev gaas) ning andurid, mis reageerivad maagaasile. Gaasiandur ei tuvasta suitsu ega vingugaasi!

Mida teha kui vingugaasiandur hakkab tööle?

vingugaas_sisuleht_EST

Esmalt tuleb kiiresti avada aknad, uksed ja ruum korralikult tuulutada. Toimetage võimalikud kannatanud värske õhu kätte. Kui keegi põeb vingugaasi mürgituse sümptomeid: peavalu, pea käib ringi, süda paha, oksendamine, kutsuge kohale kiirabi. Lülita välja kõik soojusseadmed või avage siiber. Kutsuge kohale kvalifitseeritud tehnik, kes aitab probleemi lahendada, enne ärge ise soojusseadmeid sisse lülitage. Gaasitöid ei… Loe lisaks

Kuhu vingugaasiandur paigaldada? Kuidas hooldada?

vingugaas_sisuleht_EST

Vingugaasiandurile sobivaim koht sõltub mitmest asjaolust: küttekoldest, ruumide planeeringust, ventilatsioonisüsteemide asukohast jne. Seega tuleb vingugaasianduri paigaldamisel eelkõige järgida tootja juhiseid. Reeglina paigaldatakse andur 1-3 meetri kaugusele vingugaasi tekitajast. Andur ei tohiks asuda ventilatsioonisüsteemide ja õhulõõride lähedal, sest seal võib CO tase olla madalam kui mujal ruumides. Mitmekorruselise elamu puhul on soovitatav vingugaasiandur paigaldada igale korrusele,… Loe lisaks

Nõuded vingugaasiandurile

vingugaas_sisuleht_EST

Kuidas vingugaasiandur töötab? Vingugaasiandur annab märku vaid siis, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele. Üks vinguandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, sest seade näitab vaid anduri juures leviva CO taset. Vingugaasiandur ei tuvasta gaasileket ega suitsu! Suitsu ja gaasi tuvastamiseks on suitsu-ning gaasiandur. Vingugaasianduri soetamisel jälgi et, Seadmel on… Loe lisaks

2014 – 2015

2014_2015v

Kui tuleohutu on sinu kodu? 2014. ja 2015.aasta kampaania kutsus inimesi üles kontrollima oma kodu tuleohutust ning abistama lähedasi.

2016

2016_1

Kontrolli kord kuus Päästeameti tuleohutuskampaania „Kontrolli kord kuus!“ keskendus vajadusele regulaarselt kodu suitsuanduri korrasolekut kontrollida. 2016 aastal hukkus tules 29 inimest, kellest enam kui pooltel puudus kodus töökorras suitsuandur. Kampaania raames sai kontrollida kodu tuleohutust veebilehel https://www.kodutuleohutuks.ee/. Lisaks tavapärastele reklaamidele valmivad kampaania käigus videoloengud, kus kujundlikult selgitatakse kodudes valitsevaid tuleohte.