Kuhu vingugaasiandur paigaldada? Kuidas hooldada?

Vingugaasiandurile sobivaim koht sõltub mitmest asjaolust: küttekoldest, ruumide planeeringust, ventilatsioonisüsteemide asukohast jne.

Seega tuleb vingugaasianduri paigaldamisel eelkõige järgida tootja juhiseid.

Reeglina paigaldatakse andur 1-3 meetri kaugusele vingugaasi tekitajast. Andur ei tohiks asuda ventilatsioonisüsteemide ja õhulõõride lähedal, sest seal võib CO tase olla madalam kui mujal ruumides.

Mitmekorruselise elamu puhul on soovitatav vingugaasiandur paigaldada igale korrusele, võimalusel ka igasse magamistuppa.

Vingugaasiandurit ei paigaldata

 • hoonest välja;
 • kapi alla;
 • kus võib koguneda mustus või tolm, ja ummistada seadme anduri;
 • otse kraanikausi või pliidi kohale;
 • kus õhuvool andur juurde võib olla takistatud kardinate või mööbli tõttu;
 • kus temperatuur langeb alla 10°C või tõuseb üle 40°C;
 • kus andur võib kergesti lööke saada või muul viisil kahjustada.

Vaata ka videot

Kuidas vingugaasiandurit hooldada

 • Vingugaasianduri töökorras olekut tuleb kord kuus kontrollida vajutades testnuppu. Piiksuv signaal kinnitab seadme töökorras olekut.
 • Vingugaasiandurit tuleb regulaarselt tolmust puhastada. Selleks võib kasutada nii tolmuimejat kui ka lappi.
 • Vingugaasianduri toiteallikaks võivad olla patareid või akud.
 • Patarei tühjenemisest annab märku katkendlik regulaarne helisignaal. See tähendab, et patarei tuleb koheselt vahetada.
 • Akud vahetamiseks mõeldud ei ole. Selline andur töötab kindla perioodi, peale mida tuleb andur välja vahetada.

Kuidas vingugaasiandur töötab?

 • Vingugaasiandur annab märku vaid siis, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele.
 • Üks vinguandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, sest seade näitab vaid anduri juures leviva CO taset. Vingugaasiandur ei tuvasta gaasileket ega suitsu! Suitsu ja gaasi tuvastamiseks on suitsu-ning gaasiandur.

Vingugaasianduri soetamisel jälgi et,

 • Seadmel on tähis CE (anduri tagaküljel) ja viide standardile EN 50291. Ilma nende tähisteta vinguandureid ei tohi Eestis ega mujal Euroopa Liidus müüa.
 • Pakendis või pakendil on eestikeelne paigaldus- ja hooldusjuhend;
 • Pakendil või seadmel on müüja kontaktid, kelle poole pöörduda garantiiperioodi ajal;
 • Seadmel või kasutusjuhendis on märgitud seadme soovituslik ümbervahetamise aeg;
 • Seadmel on kirjas soovitatavad patareitüübid ja -koodid. Neid peab kindlasti jälgima uue patarei soetamisel. Vale märgistusega patarei kasutamine võib olla üheks põhjuseks, miks andur läheb põhjuseta häirerežiimi.
 • Vingugaasianduri paigaldamisel vannituppa tuleb veenduda, et vingugaasiandur sobib paigaldamiseks niisketesse ruumidesse. Selleks on anduri juures IP märge, mis peab vastama tasemele IP44.

Allikas: vingugaasiandurid.ee