“Aga mina teen kodu ohutuks”

aga-mina-paasteamet-landscape

Üle kahekümne ameti ja organisatsiooni otsustasid teha Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingituse – väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania Aga Mina, Päästeamet osaleb eeskujukampaanias sõnumiga “Aga mina teen kodu ohutuks”.
Päästeameti kampaania on suunatud väikelapse vanematele ja kutsub lapsevanemaid üles vaatama oma kodud üle, kas need on ohutud ka pere kõige väiksematele.
Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Kairet Kõljalg ütles: „Lastele tuleb kodus ja selle ümbruses valitsevatest ohtudest rääkida. Ühtpidi on see oluline seepärast, et vanem ise koduseid riske hindaks, vajadusel minimeeriks ja teisalt laste ohutusteadmiste tõstmiseks – kui laps teab, mis ohtu tekitab, siis laps oskab sellest eemale hoida. Lastega tuleks rääkida ka õnnetuse korral käitumisest, tihtipeale piisab sellest, kui laps teab hädaabinumbrit, oskab sinna helistada, teab et õnnetuse korral tuleb ohukoldest lahkuda ja alati teavitada vanemaid või täiskasvanut.“
Kui kodu on muudetud turvaliseks ja lastele on ohtudest räägitud, ei tohi ära unustada vanemlikku järelevalvet, eriti väikeste laste puhul. Liigagi sageli juhtuvad lastega õnnetused siis, kui vanemad on nad omapäi jätnud.

Eeskujukampaania Aga Mina sümboliks ja tunnusmärgiks on valge õhupall. See tuletab meelde, et oleme eeskujuks eelkõige lastele. Valge õhupall puhtuse ja õrnusega vajab hoidmist. Õhupall võib kergelt puruneda või ära lennata.

Päästeameti koduohutuskampaania “Aga mina teen kodu ohutuks” videot saad vaadata siit:

2017

Tuli ei tunne korteri piire

Päästeameti 2017. aasta tuleohutuskampaania oli suunatud peamiselt kortermaja elanikele. Kortermaja elanikud on omavahel tihedalt seotud. Kui naabril uputab, siis uputab ka teistel ja kui naabril puudub suitsuandur, siis on see ohuks kõikidele majaelanikele.

Päästeamet kutsus kortermajade elanikke üles veenduma, et kõikides korterites on paigaldatud töökorras suitsuandur. Kiirematele ühistud said preemiaks tasuta tulekustuti, mis paigaldati maja trepikotta.

Kampaania info: Tuli ei tunne piire

 

Tulekustuti hooldamine

Kuhu tulekustuti paigaldada?

 • Tulekustuti paigaldatakse vertikaalselt kinnituskonksule, klambrisse või spetsiaalsele alusele. Tulekustuti põhi ei tohiks olla põrandast või maapinnast kõrgemal  kui 1,5m.
 • Tulekustutit võib horisontaal- või kaldasendis hoida liiklusvahendis või mujal, kus selle hoidmine vertikaalasendis pole võimalik ja kui seda ei keela tulekustuti kasutusjuhend.
 • On oluline, et kustuti asukoht oleks nähtav ja kergesti ligipääsetav, see tähendab, et kustuti ees ega peal ei tohiks olla mingeid muid asju/esemeid, mis raskendaksid kustuti kätte saamist.
 • Tulekustutile koha valmisel tasub lähtuda sellest, et kustutile oleks igast eluruumist võimalikult lihtne ligi pääseda.
 • Korteri puhul on hea variant koridor/esik, kust pääseb kõikidesse ruumidesse.
 • Eramaja puhul tasub silmas pidada, millises ruumis võib kõige suurema tõenäosusega õnnetus juhtuda (ruum, kus on rohkelt elektriseadmeid, tulekolle vms) ja paigutada kustuti selle ruumi lähedusse. Tulekustuti peab asuma vähemalt 1m kaugusel kütteseadmest.
 • Seejuures kui eluhoonega on kokku ehitatud garaaž, siis on nõutud, et ka garaažis oleks olemas tulekustuti.

Kuidas tulekustutit kontrollida ja hooldada?

Selleks, et tulekustuti oleks kasutuskõlblik ja töökorras tuleb seda regulaarselt kontrollida ja hooldada.

Tulekustuti kontroll:

 • Kui vaatlusel tulekustuti rikkeid ei ilmne ja tootjapoolne juhend ei näe ette lühemat perioodi, tuleb tulekustutit kontrollida kaks aastat pärast tulekustutil märgitud valmistamise kuupäeva.
 • Kui tulekustuti paikneb asukohas, kus võivad mõju avaldada vibratsioon, temperatuuri kõikumine või niiskus (näiteks autos), siis tuleb kustutit kontrollida kord aastas.
 • Rõhu all oleva tulekustuti kontroll sisaldab järgmisi toiminguid:
  • pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine;
  • päästiku, ventiili ja plommi visuaalne kontrollimine;
  • rõhunäituri toimimise kontrollimine või rõhu mõõtmine;
  • süsihappegaaskustuti puhul tulekustuti kontrollkaalumine;
  • pulberkustuti puhul tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine;
  • vooliku kontrollimine;
  • kere väline vaatlus;
  • tulekustuti vastavuse kontrollimine nõuetele;
  • tulekustuti varustamine kontrollilipikuga.

Tulekustuti hooldus:

 • Kustuti hooldus on tulekustutile teostatav toimingute kogum, mille käigus pikendatakse kustuti kasutusiga. Hoolduse käigus vahetatakse tulekustuti osised ja teostatakse katsed, et tuvastada selle kasutajaohutus.
 • Tulekustutit peab hooldama iga kasutamiskorra järel ja siis, kui kontrollimise tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui tootja poolt ettenähtud.
 • Tulekustuti maksimaalne hoolduste ajavahemik on vaht- ja vesikustutil 5 aastat ning pulber ja süsihappegaaskustutil 10 aastat:
   • tulekustuti kere sisemine vaatlus;
   • tulekustutuspulbri sõelumine või vahetamine;
   • tulekustuti kere või survepadruni hermeetilisuse kontrollimine;
   • vajadusel tulekustuti kere ja/või survepadruni surveproovi katse;
   • vajadusel muud katsed;
   • tulekustuti kere ja/või survepadruni varustamine vastava pealdisega;
   • tulekustuti varustamine plommi, hooldus- ja kontrollilipikuga.

Erinevad tulekustutid

Tulekustutid on peamised esmased tulekustutusvahendid, mida peaks iga inimene oskama kasutada.

Siiski asu tulekahju korral seda kustutama ainult juhul, kui oled hinnanud selle ohutust ja enda võimekust. Kustuta tuld ainult seni, kuni see on võimalik ega põhjusta ohtu sinu enda elule ja tervisele.

Milline tulekustuti valida?

Tulekustuti valimisel tuleb teada, millised riskid võivad põhjustada tulekahju ja millist tulekustutusainet need vajavad.

 • Vahtkustuti – sobib puidu, paberi, tekstiili, õli, bensiini, plastmassi, rasva, bituumeni, kummi kustutamiseks. Vahtkustuti tekitab küll täiendavaid niiskuskahjusid, kuid ei kahjusta neid ruumi osasid, kuhu kustutusainet ei suunata. Vahtkustutite valimisel on eriti oluline jälgida, kas sobib ka elektripinge all olevate seadmete kustutamiseks (kaasaegsed tehnoloogiad seda võimaldavad).
 • Vesikustuti – sobib puidu, paberi, tekstiili kustutamiseks. Sobib kasutamiseks sellistes ruumides, mida kasutatakse eelnimetatud materjalide ladustamiseks jne.
 • Pulberkustuti – kõige levinum ja enamike materjalide kustutamiseks sobiv on ABC-klassi pulberkustuti. Sellega saab kustutada peaaegu kõiki igapäevaseid asju ning peale kustutamist on võimalik suhteliselt lihtsalt (tolmuimejaga) jäätmed kokku koguda. Probleemiks on kui ruumis asuvad elektroonikaseadmed, mida pulbri kasutamine võib kahjustada.
 • Süsihappegaaskustuti – sobib õli, bensiini, plastmassi, rasva, pingestatud elektriseadmete ja -juhtmete kustutamiseks. Süsihappegaaskustuti peamised ohud on seotud väljuva gaasi väga madala temperatuuriga, mis võib oskamatul kasutamisel tekitada külmakahjustusi. Samuti peab peale kinnises ruumis kustutamist sealt hapniku kontsentratsiooni vähenemise tõttu lahkuma. Probleemiks võib olla ka taassüttimine, sest jahutuse ja lämmatamise efekt on lühiajaline ning võib uuesti süttida.

 

Kuidas tulekustutit kasutada?

Pulberkustutid:

 • Eemalda kaitsesplint;
 • Võta tulekustuti, lähene põlengule ohutu kauguseni, valmista kustuti ette, suuna voolikuots tulekolde suunas ja rakenda kustuti tööle;
 • Hoia kustutusvoolikust kinni võimalikult otsast (mitte korpuse lähedalt), kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda;
 • Õues kustutades seisa selliselt, et tulekolle jääks sinust allatuult;
 • Tahkete materjalide kustutamisel suuna kustutusaine kõige intensiivsema põlemisekohta nö pühkivate liigutustega, kattes eseme pinna kustutusainega;
 • Lahtises ja madala äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu nõu siseseina;
 • Põlevvedeliku kustutamisel siseruumides jälgida, et ei pihustataks põlevat vedelikku laiali;
 • Mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järk-järgult katta kustutusainega kogu põlev pind;

 

Süsihappegaaskustutid:

 • Eemalda kaitsesplint;
 • Võta kustuti ühte ja väljalaskelehter teise kätte;
 • Suuna juga tulekoldesse, sobiv distants on 1m;
 • Vajuta päästikule ja uputa tulekolle süsihappegaasiga;
 • Jätka gaasi laskmist ka peale leekide kadumist, et jahutada tulekollet ja vältida uuesti süttimist;
 • Väldi külma gaasi laskmist katmata kehaosadele ja suure koguse CO2 sissehingamist.

 

Vahtkustutid:

 • Eemalda splint hoides samal ajal kustutit tugevalt käepidemest;
 • Lähene põlengule 2-3m kaugusele;
 • Välitingimustes kustuta alla tuult;
 • Haara joatoru otsast, kuna korpuse lähedalt haaramisel on raske surve all olevat juga suunata;
 • Suuna joatoru otsik koldesse, vajuta päästikut ning kata põlengu pind;
 • Vajuta alati päästik lõpuni, et tagada kustutusaine korralik väljumine joatorust.

Oluline meeles pidada

Vesikustutiga ei tohi kustutada toiduõlide, rasvade ja muude põlevvedelike põlenguid. Antud tulekustuti kasutamise tagajärjel aurustub vesi plahvatusega, mille tagajärjed võivad olla väga tõsised. Ka pingestatud elektriseadmete ja paigaldiste kustutamine ei ole antud tulekustutiga ohutu.

Süsihappegaaskustuti kasutamisel peame teadma, et kustutusaine väljub tulekustutist temperatuuril -78,5°C ning kustutusaine sattumine kehale võib põhjustada vigastusi sarnaselt III astme põletushaavadega.

Pulberkustuti kasutamisel siseruumides tuleb arvestada, et:

 • nähtavus väheneb;
 • kustutuspulber võib esile kutsuda ruumid viibivate inimestel allergilise reaktsiooni;
 • tekitab kustutusaine poolt ruumile ja ruumis olevale tehnikale/elektroonikale lisa kahjustusi.

Suitsuanduri soetamine

Ainus, mis tulekahju õigel ajal avastada aitab, on töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur.

Suur osa traagilisi tuleõnnetusi juhtub öösel, mil inimesed magavad. Isegi kui ta lõpuks ärkab sügavast unest ja märkab tulekahju, võib olla juba lootusetult hilja, sest aega enda päästmiseks enam ei ole. Enamikul juhtudel tapab aga vingugaas inimese une pealt juba enne, kui leegid tema kehani ulatuvad. Suitsuandur hoiatab valjude piiksudega tulekahju eest selle algstaadiumis ja annab tegutsemiseks vajalikku lisaaega.

Vaata videot, kuidas töötab suitsuandur.

 

Suitsuanduri soetamisel tuleb jälgida, et

 • Seadmel on tähis CE (anduri tagaküljel) ja viide standardile EN 14604. Ilma nende tähisteta suitsuandurit ei tohi Eestis ega mujal Euroopa Liidus müüa.
 • Pakendis on eestikeelne paigaldus ja hooldusjuhend –loe see läbi ja hoia koos ostutšekiga alles. Nii leiad müüja kontaktid, kelle poole pöörduda garantiiperioodi ajal.
 • Seadmel või kasutusjuhendis on märgitud seadme soovituslik ümbervahetamise aeg.
 • Seadmel on kirjas soovitatavad patarei tüübid ja koodid. Neid peab kindlasti jälgima uue patarei soetamisel. Vale märgistusega patarei kasutamine võib olla üks põhjus, miks suitsuandur läheb põhjuseta häirerežiimi.
suitsuanduri-tagakylg-1-300x260

Vaata, kui kiiresti tulekahju areneb:

Suitsuanduri paigaldamine

Kuhu paigaldada?

 • Paigalda suitsuandur magamistoa ees asuva toa, koridori või esiku lakke. Seal avastab ta kõigist eluruumi osadest alguse saanud tulekahju ja hoiatab magajaid enne kui suits nendeni jõuab.
 • Lisakaitseks paigalda andur ka magamistuppa ja ülejäänud tubadesse.
 • Köögis või vannitoas võib suitsuandur aurude tõttu anda häiret ka siis kui tulekahju pole. Sinna pole mõtet andureid paigaldada.
 • Avatud köögiga ruumis paigalda andur elutoapoolsesse osasse.
 • Mitmekordses majas paigalda lisakaitseks vähemalt üks suitsuandur igale korrusele.

Kuidas paigaldada?

 • Karbis on kõik vajalikud osad. Karbis on tavaliselt anduri alus, aluse kinnitamiseks kruvid tüüblid, andur ise ja patarei. Patarei tuleks enne andurisse pistmist kilest lahti võtta ja seejärel õigete klemmidega ühendada.
 • Patareiga ühendatud suitsuandur tuleb paigaldada lakke, võimalikult toa keskele. Seal avastab see tulekahju kõige kiiremini olenemata tulekolde asukohast ruumis. Kaugus seintest, lampidest ja ventilatsiooniavadest peaks olema vähemalt 50 cm.
 • Kui õige koht on välja valitud paigalda kruvide ja tüüblitega alus. Kahepoolne teip ei pea reeglina anduri raskusele vastu ja see kukub alla.
 • Peale anduri paigaldamist tuleb alati vajutada testnuppu ja veenduda, et kostab häiresignaal. See näitab, et patarei annab korralikult ühendust ja andur on töökorras.

Vaata videot suitsuanduri paigaldamise õpetusest.

Suitsuanduri hooldamine

Kuidas hooldada?

 • Veendumaks, et suitsuandur on töökorras, kontrolli andurit vähemalt kord kuus testnuppu vajutades.
 • Kui testnupu vajutusele ei järgne piiksu, on patarei tühjenenud ja tuleb koheselt uus panna.
 • Kui suitsuandur teeb aeg-ajalt üksikuid piikse, siis see tähendab, et seadme patarei on tühi või on andurisse kogunenud tolmu.
 • Suitsuandurit võib tolmust puhastada tolmuimeja või lapiga. Kui pärast puhastamist andur endiselt aeg-ajalt piiksub, siis on aeg vahetada patarei.

Kuidas vahetada patareid?

 • Patarei vahetuseks tuleks andur laest alla võtta ja otsida üles patarei asukoht. Üldjuhul asub see anduri tagaküljel.
 • Kui oled kaane lahti saanud polegi muud kui vana patarei välja ja uus täpselt samade klemmidega ühendada. Seejärel võib anduri lakke tagasi panna.
 • Olemaks kindel, et patarei jäi kenasti ühendust andma, vajuta kindlasti ka testnuppu.
 • Hoolitse, et ka sinu vanemate ja vanavanemate suitsuandur oleks töökorras.

 

Vaata videot suitsuanduri hoolduse õpetusest.

Hooletus suitsetamisel

2018. aastal oli jätkuvalt hooletu suitsetamine surmaga lõppenud hoonetulekahjude üks peamine tekkepõhjus.

Hooletust suitsetamisest tekkinud tulekahju põhjustas 20 inimese surma. Alkoholijoobes oli 65% suitsetamise tõttu hukkunut.

Suitsetamisest põhjustatud tuleõnnetuste põhjusteks on peetud eelkõige siseruumides suitsetamist, sh kolmandatest riikidest toodud odavate suitsude suitsetamist, mis hooletusse jätmisel ei kustu vaid hõõguvad edasi ning lahtisest tubakast ise valmistatud sigarettide suitsetamist.

Pea meeles:

 • kodus olles suitseta alati õues;
 • kustuta sigaret soovitavalt veega täidetud tuhatoosis.

Toidu valmistamine

Enamik köögist alguse saavatest tulekahjudest on seotud toidu järelevalveta jätmisega.

Sellepärast on oluline meeles pidada järgmisi põhitõdesi

 • Söögi valmistamise ajal viibi alati köögis.
 • Ära lahku kunagi kodust, kui toit on pliidil või ahjus valmimas.
 • Kui valmistad mõnd pikka aega valmivat rooga – näiteks ahjupraadi või kooki, kasuta taimerit mis lülitab küttekeha õigeaegselt välja. Võid kasutada ka munakella või mobiiltelefoni meelespead, mis annab helinaga märku toidu valmimisest; ka sel juhul ole köögi läheduses.

Sageli juhtub õnnetusi ka pannil süttinud õli või rasvaga. Kui nii on juhtunud, siis:

 • lülita pliit välja (puupliidil lohista anum kuumalt alalt eemale);
 • pane anumale kaas peale või kustuta leegid F klassi tulekustuti või tuletekiga;
 • oota kuni temperatuur on anumas piisavalt langenud ja leeke uuesti ei teki.

ÄRA IIALGI KUSTUTA ÕLI VÕI RASVA VEEGA. SEE TEKITAB PLAHVATUSE JA PAISKAB TULE KÕIKJALE LAIALI. 

Grillimine ja lõkke tegemine

Lahtise tule kasutamisel on oluline olla äärmiselt ettevaatlik.

Näiteks põhjustab kodus sageli tulekahju grillimine või lõkke tegemine. Seetõttu on nende tegevuste juures oluline järgida ohutusreegleid nii eramajas kui ka kortermajas.

Vaata ohutu grillimise ja lõkke tegemise juhendit siit

Grillimine

 • Ka rõdu ja terrass on hoone osa. Ära grilli seal.
 • Grill paiguta hoonest eemale tasasele pinnale.
 • Lahtise leegiga (puud) grilli hoonest vähemalt 5m kaugusel.
 • Söega grilli kasuta hoonest vähemalt 2m kaugusel.
 • Küttegaasil töötava grillseadme koha valikul juhindu kasutusjuhendist.
 • Lase grillil pärast kasutamist täielikult jahtuda. Kuum grill on tuleohtlik.
meelespea_grill

 

Lõkke tegemine

 • Lõket tee mittesüttival pinnal, puhasta lõkkekoha ümbrus vähemalt 0,5 m raadiuses. Piira kivide või pinnasevalliga.
 • Alla ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 8m kaugusel hoonetest.
 • Üle ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 15m kaugusel hoonetest ja 20m metsast.
 • Ära tee tuulise ilmaga lõket. Tuule kiirus alla 5,4 m/s (nõrk tuul).
 • Ära jäta lõket järelvalveta ja hoia käepärast ämber veega või tulekustuti.
 • Lase lõkkel täielikult ära põleda või kustuta veega.
 • Kulu põletamine on keelatud!
meelespea_l6ke

 

Lõkke tegemine metsas

 • Metsas tohib lõket teha selleks ette valmistatud ning tähistatud kohtades.
 • Lõkke tegemisel tasub kindlasti eelistada kattega lõkkekohti, sest soojal ja kuival suvepäeval on tuli metsas väga kiire levima.
 • Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas lõkke tegemine, grillseadme kasutamine ja suitsetamine. Keeld kehtib ka RMK lõkkeplatsidel.

 

Otteni-lõkkekoht