Elektriseadmete rikked

2018 a. hukkus elektriga seotud hoonetulekahjudes 8 inimest.

 

Peamised elektriga seotud hoonetulekahjude põhjused
 • Vana ja oskamatult parandatud elektrisüsteem   Kui erinevaid juhtmeid on kokku liidetud, teibiga lapitud või rippuma jäetud, võib puhkeda tulekahju. Ohtlikud on ka katkised pistikupesad. Neist võib saada surmava elektrilöögi.
 • Pistikupesade ülekoormus – Tänapäeval on kodus palju kodutehnikat. Kui elektrisüsteem on vana ja pistikupesi ei jätku, laotakse „vargapesadest“ ja pikendusjuhtmetest ohtlikke „torne“ või „usse“. Tulemuseks on juhtmete ülekoormus. Kui pistikupesi napib, aga soovid siiski uut aparaati voolu võrku ühendada, tõmba hetkel mittevajalike seadmete juhtmed seinast ja kasuta vabanenud pistikupesi.
  Kui usaldad oma elektrisüsteemi, võid kasutada korraga ühte „vargapesa“ või pikendusjuhet. See olgu aga laitmatult korras.
 • Juhtmete paigutus – Sageli paigutatakse elektri- ja pikendusjuhtmeid raskete esemete alla ja uste vahele. Nii saab juhe kahjustada ning seade võib süttida.Vajadusel tee seina või uksepiida sisse süvend või auk.
 • Vana elektrikilp – Vana elektrikilp võib olla märk, et eluruumi voolukoormus on piiratud. Siin ei aita isegi see, kui on paigaldatud uus juhtmestik.

 

Kui elektriseade läheb põlema

 • Pinge all oleva tehnika kustutamiseks ei tohi kasutada vett.
 • Eemalda seade vooluvõrgust ja kustuta seejärel leegid.
 • Kõige ohutum vahend põleva elektriseadme kustutamiseks on E- märgistusega kustuti, sellega saab kustutada isegi pinge all olevaid seadmeid.

 

Pea meeles

 • Elektriseadmeid võib parandada vaid spetsialist.
 • Ära jäta elektriseadmeid kodust lahkudes vooluvõrku.
 • Iseseisvalt töötavad seadmed (näiteks külmkapp või veeboiler) olgu laitmatus tehnilises korras.
 • Soovitame elektrikul kord 10 aasta jooksul läbi viia elektripaigaldiste tehnilise kontrolli.

Kas seda ka teadsid, et…

Üleriigiline nõuandekeskus töötab ööpäev läbi nii eesti kui vene keeles.

Helista, kui:

 • vajad nõu, kuidas muuta oma kodu turvalisemaks;
 • vajad päästeametnike kontaktandmeid ja vastuvõtuaegu;
 • tahad teada, kus ja kuidas tohib tuld teha;
 • soovid liituda tulekahjusignalisatsiooni automaatsüsteemiga;
 • soovid lisateavet päästeameti ennetuskampaaniate kohta;
 • sul on küsimus päästevaldkonna kohta, kuid sa ei tea, kuhu pöörduda;
 • soovid kutsetunnistusega korstnapühkija kontaktandmeid.

Mobiiltelefonilt helistades kehtib tavahind 0,23 eurot minut. Lauatelefonilt helistades kehtib operaatori teenuspaketi põhine hind.

Küttekolded

Küttekoldeid on oluline regulaarselt ja korrektselt hooldada, sest vastasel juhul võib neist alguse saada tulekahju.

Mida kütmisel meeles pidada?

 • Ahi hakkab sooja andma alles siis, kui kütmisest on veidi aega möödas. Külmade ilmadega küta üks ahjutäis kaks kuni kolm korda päevas.
 • Ära sulge siibrit liiga vara.
 • Ära ehita ise kütteseadmeid, usalda see töö pottsepa hooleks. Pottseppade kontakte edastab päästeala infotelefon 1524.
 • Tuhka kogu jahtunult mittepõlevasse kaanega ämbrisse ja hoia hoonest ning põlevmaterjalist eemal.
 • Ära ladusta põlevmaterjali küttekolde ees ega vahetus läheduses.
 • Kui müüritud kütteseadmel esineb pragusid või sisselangenud telliseid, kutsu kohale kutsetunnistust omav pottsepp.
 • Võimalusel (eriti kamina puhul) kasuta lehtpuid.
 • Nii kamina kui ahju ukse ees peab olema tulekindlast materjalist kaitse. Uksega kütteseadme puhul vähemalt 40 cm jagu koldeava ees ja 10 cm külgedel ning ukseta kütteseadme puhul 75 cm koldeava ees ja 15 cm külgedel. Tulekindel ala olgu pigem suurem kui väiksem.

 

Kampaania

Lorem ipsum and so on and so forth, you know the drill.

Diivanil suitsetamine on väga ohtlik

The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore Tulipset dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”