Peamised tulekahjude tekke põhjused, tekkekohad ja statistika

Hukkunuga hoonetulekahjude tekkepõhjused

2017. aastal oli hooletu suitsetamine surmaga lõppenud hoonetulekahjude peamine tekkepõhjus. Hooletust suitsetamisest tekkinud tulekahju põhjustas 20 (51%) inimese surma, neist 17 suitsetasid magamisasemel võ tugitoolis.

Kui eelmisel aastal hukkus hooletu lahtise tule kasutamise tõttu 2 inimest, siis 2017. aastal oli selliseid sündmusi 7, millest 3-l korral sai tulekahju alguse küünlast.

2017. aastal hukkus 20 inimest hoones, kus puudus suitsuandur ja 4 inimest hoones, kus suitsuandur küll oli majapidamises, aga laest alla võetud ja/või ilma toiteallikata.