Peamised tulekahjude tekke põhjused, tekkekohad ja statistika

Hukkunuga hoonetulekahjude tekkepõhjused

2016. aastal oli hooletu suitsetamine surmaga lõppenud hoonetulekahjude peamine tekkepõhjus. Hooletust suitsetamisest tekkinud tulekahju põhjustas 15 (38%) inimese surma. Oluliselt suurenes kütteseadmetest alguse saanud tulekahjude arv ja osatähtsus. Elektriseadmetest ja –paigaldistest alguse saanud hukkunuga tulekahjude arv moodustas teist aastat järjest märkimisväärse osa koguarvust.
Kui eelnevatel aastatel oli hooletu lahtise tule kasutamine teine enim surmaga lõppenud tulekahjude tekkepõhjus, siis 2016. aastal oli selliseid sündmusi 2.

2016 tulekahju tekkepõhjused
Joonisel on hukkunuga hoonetulekahjude tekkepõhjused, arv ja osatähtsus, 2012-2016.

 

Hukkunuga hoonetulekahjude tekkekohad

Eluhoonetes on raskete tagajärgedega tulekahjude tekkekohaks olnud juba läbi aastate enamasti elutuba. Nii oli see ka 2016. aasta, mil ligi pooled ehk 44% hukkunutest hukkusid elutoast alguse saanud tulekahjudes. 2016. aastal nõudsid muuhulgas elu ka tulekahjud, mis said alguse rõdult, sauna leiliruumist, laoruumist, garaažist.