Uncategorized @et

2019

Kui teed sööki, jää kööki 2019. aasta tuleohutuse kampaania jätkas eelmise aasta teemat ja kutsus üles toidul silma peal hoidma.

2018

Hoia toidul silm peal 2018. aasta kampaania kutsus üles hoidma toidul silm peal, et ennetada toidukõrbemisi. Toidu valmistamisel alguse saanud eluhoonetulekahjude osakaal on tõusnud 3%-lt (2017. aastal) 8%-le (2018. aastal). Kui 2017. aastal toimus eluhoonetes kokku 429 toidukõrbemisega seotud väljakutset, siis 2018. aasta lõpuks on prognoosi kohaselt neid juba ligi 500.

2014 – 2015

Kui tuleohutu on sinu kodu? 2014. ja 2015.aasta kampaania kutsus inimesi üles kontrollima oma kodu tuleohutust ning abistama lähedasi.

2016

Kontrolli kord kuus Päästeameti tuleohutuskampaania „Kontrolli kord kuus!“ keskendus vajadusele regulaarselt kodu suitsuanduri korrasolekut kontrollida. 2016 aastal hukkus tules 29 inimest, kellest enam kui pooltel puudus kodus töökorras suitsuandur. Kampaania raames sai kontrollida kodu tuleohutust veebilehel https://www.kodutuleohutuks.ee/. Lisaks tavapärastele reklaamidele valmivad kampaania käigus videoloengud, kus kujundlikult selgitatakse kodudes valitsevaid tuleohte.