Kes võib teha gaasitöid?

Gaasitöid ei tohi teha ise!

Neid võib teostada üksnes ettevõte või isik, kellel on majandustegevuse registris gaasitööde teostaja registreering.

Gaasitööde tegijate andmebaasi leiate SIIT.
Gaasitööde teostaja saab valida majandustegevuse registrist: http://mtr.mkm.ee/