Kuidas ohtlik vingugaas tuppa saab?

  • Ebapiisav ventilatsioon – suitsulõõr on ummistunud ja ventilatsioon puudulik, gaasiseadme kasutamine liiga väikeses ruumis;
  • Gaasipõletid on hooldamata.
  • Gaasiseadmete tööks ei ole piisavalt õhku – seade tarbib kogu ruumis oleva hapniku ära ning tekib mittetäielik põlemine, mille käigus eraldub vingugaasi.
  • Hoonete asjatundmatu renoveerimine/soojustamine – paljud algselt loomuliku ventilatsiooniga (st õhuvahetus toimub välisseinte ebatiheduste, puitakende pilude jms kaudu) on soojustatud, vahetatud aknad, tehtud omavolilisi ümberehitustöid: gaasiseadmeid ühendati ümber teistesse, selleks mitte ettenähtud lõõridesse. Sageli paigaldatakse gaasiseade kinnisesse kappi. Aja jooksul ummistuvad suitsulõõrid, mis toob kaasa selle, et põlemisõhk jääb korterisse.
  • Iga gaasi- ja ventilatsioonisüsteem vajab ka regulaarset kontrolli ja hooldust. Oluline on jälgida, et seadme torustik või ühenduskohad ei lekiks ning lõõrid ei oleks ummistunud.
  • Katkised gaasiseadmed, torustikud või ühenduskohad – ühenduskohad lekivad, torustik vigastatud või korrodeerunud, torustikus kasutatud gaasile ebasobilikke materjale. Õige režiimiga põlemise puhul on gaasileek sinine, kui leek on kollane, on see ohumärk.