Lühike meelespea

  • Paigalda vingugaasiandur, see annab märku ohtlikust olukorrast.
  • Lase oma kütte- ja gaasiseadmeid regulaarselt pädeval isikul hooldada!
  • Kütteseadme suitsulõõri tuleb puhastada üks kord aastas. Korterelamu ja gaasiseadme suitsulõõre tohib puhastada ainult kutsetunnistust omav korstnapühkija.
  • Ära ehita küttesüsteeme, korstnaid ja ventilatsiooni asjatundmatult ümber. Konsulteeri pädeva isikuga või lase need tööd teha spetsialistil.
  • Eripädevuse olemasolu saab ettevõtte nime järgi kontrollida majandustegevuse registrist (https://mtr.mkm.ee/). Korstnapühkija pädevust saab kontrollida kutseregistrist või valida veebilehelt https://www.korsten.ee/ oma piirkonna järgi sobiv korstnapühkija.