Mida teha kui vingugaasiandur hakkab tööle?

  • Esmalt tuleb kiiresti avada aknad, uksed ja ruum korralikult tuulutada.
  • Toimetage võimalikud kannatanud värske õhu kätte. Kui keegi põeb vingugaasi mürgituse sümptomeid: peavalu, pea käib ringi, süda paha, oksendamine, kutsuge kohale kiirabi.
  • Lülita välja kõik soojusseadmed või avage siiber.
  • Kutsuge kohale kvalifitseeritud tehnik, kes aitab probleemi lahendada, enne ärge ise soojusseadmeid sisse lülitage.

Gaasitöid ei tohi teha ise!

Neid võib teostada üksnes ettevõte või isik, kellel on majandustegevuse registris gaasitööde teostaja registreering.

Gaasitööde tegijate andmebaasi leiate SIIT.
Gaasitööde teostaja saab valida majandustegevuse registrist: http://mtr.mkm.ee/