Без категории

Kes vastutab?

Korteris ja eramajas asuva gaasipaigaldise (torustik ja seadmed) korrasoleku eest vastutab iga koduomanik ise. Koduseid gaasiseadmeid ja –paigaldisi tuleb lasta spetsialistil kontrollida ja hooldada kord aastas. Kortermaja trepikodades oleva gaasitorustiku eest vastutavad korteriühistu liikmed ühiselt. Gaasiseadmete ehitust, kontrolli ja hooldust pakkuvad ettevõtted vastutavad selle eest, et nende pakutavad teenused vastaksid nõuetele. Asjatundlikult tehtud kontrollist sõltuvad… Подробнее

Majapidamisgaasid

Majapidamisgaasina on Eestis kasutusel kaks erinevat gaasi – maagaas ning vedelgaas Maagaas jõuab Eestisse Venemaalt mööda pikki torustikke ning jaguneb siin erinevate kasutajate vahel. Maagaasi peamine koostisaine on metaan, mis muidu on värvitu ja lõhnatu gaas. Maagaas on õhust kergem gaas, mistõttu lekke korral hakkab ta õhuga segunedes kõrgemale tõusma, kuid alati tuleb arvestada, et… Подробнее

Gaasiandur

Gaasiandur annab märku gaasilekke puhul ning andur võiks olla igas majapidamises, kus on gaasiküte, gaasipliit või muud gaasil töötavad seadmed. Oluline on valida õige gaasiandur. On andureid, mis reageerivad vedelgaasile (balloonis olev gaas) ning andurid, mis reageerivad maagaasile. Gaasiandur ei tuvasta suitsu ega vingugaasi!

Mida teha kui vingugaasiandur hakkab tööle?

Esmalt tuleb kiiresti avada aknad, uksed ja ruum korralikult tuulutada. Toimetage võimalikud kannatanud värske õhu kätte. Kui keegi põeb vingugaasi mürgituse sümptomeid: peavalu, pea käib ringi, süda paha, oksendamine, kutsuge kohale kiirabi. Lülita välja kõik soojusseadmed või avage siiber. Kutsuge kohale kvalifitseeritud tehnik, kes aitab probleemi lahendada, enne ärge ise soojusseadmeid sisse lülitage. Gaasitöid ei… Подробнее

Куда установить и как обслуживать датчик угарного газа?

Подходящее место для датчика угарного газа зависит от нескольких условий – наличия очага отопления, планировки помещения, месторасположения вентиляционных систем и т.д. Поэтому при установке датчика угарного газа необходимо учесть и следовать инструкциям производителя. Как правило, датчик угарного газа устанавливают на расстоянии 1-3 метров от возможного источника угарного газа. Датчик не должен находится неподалёку от вентиляционных… Подробнее

Как работает датчик угарного газа?

Как работает датчик угарного газа? Датчик угарного газа подает сигнал тревоги только тогда, когда концентрация угарного газа в воздухе достигла отметки опасной для человеческого здоровья. один датчик угарного газа предназначен для использования в одной комнате, так как датчик показывает концентрацию монооксид углерода (CO) вокруг себя.  Датчик угарного газа не способен определить наличие утечки газа или… Подробнее