Tuleohutuse statistika

2018. aastal kasvas tules hukkunute arv

 

2018. aastal sai Päästeamet 26 599 väljakutset, neist päästesündmuseid oli 15 074, sh kolmandik tulekahjud. Aasta jooksul toimus 730 kodutulekahju, tulekahjudes hukkus 50 inimest. 2017. aastal oli tules hukkunuid 38.

Viiendikul juhtudest põhjustas tulekahju hooletus lahtise tule kasutamisel, sama paljudel juhtudel elektriseadmed või –paigaldised. Suitsetamisest sai alguse 16% tulekahjudest. Viimastel aastatel on oluliselt suurenenud toidu valmistamisest alguse saanud tulekahjud – kui 2017. aastal oli neid 2% kõigist kodutulekahjudest, siis 2018. aastal juba 5%.

2018. aasta täpsemad statistilised andmed leiab Päästeameti kodulehelt: https://www.rescue.ee/et/tulekahjudes-hukkunud

Vaata tulekahjude 2017.aasta statistikat siit.

JavaScript chart by amCharts 3.20.13 This map was created using Pixel Map Generator by amCharts and is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. You may use this map the way you see fit as long as proper attribution to the name of amCharts is given in the form of link to http://pixelmap.amcharts.com/ To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ If you would like to use this map without any attribution, you can acquire a commercial license for the JavaScript Maps - a tool that was used to produce this map. To do so, visit amCharts Online Store: http://www.amcharts.com/online-store/