Tuleohutuse statistika

2020. aastal oli taasiseseisvumise aja väikseim tulekahjudes hukkunute arv –  tules hukkus 36 inimest.

 

2020 aastal leidis aset 593 olid eluhoonetulekahju, mis on samuti taasiseseisvumise aja väikseim eluhoonetulekahjude arv. 2019. aastal oli tules hukkunuid 43.

Peaaegu pooled elu nõudnud tulekahjud põhjustas hooletu suitsetamine. Teised levinumad tulekahju põhjustajad olid elektrisüsteem, küttekolded ning hooletus lahtise tule kasutamisel.

Täpsemad statistilised andmed leiab Päästeameti kodulehelt: https://www.rescue.ee/et/tulekahjudes-hukkunud

JavaScript chart by amCharts 3.20.13 This map was created using Pixel Map Generator by amCharts and is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. You may use this map the way you see fit as long as proper attribution to the name of amCharts is given in the form of link to http://pixelmap.amcharts.com/ To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ If you would like to use this map without any attribution, you can acquire a commercial license for the JavaScript Maps - a tool that was used to produce this map. To do so, visit amCharts Online Store: http://www.amcharts.com/online-store/