Nõuded vingugaasiandurile

Kuidas vingugaasiandur töötab?

  • Vingugaasiandur annab märku vaid siis, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele.
  • Üks vinguandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, sest seade näitab vaid anduri juures leviva CO taset. Vingugaasiandur ei tuvasta gaasileket ega suitsu! Suitsu ja gaasi tuvastamiseks on suitsu-ning gaasiandur.

Vingugaasianduri soetamisel jälgi et,

  • Seadmel on tähis CE (anduri tagaküljel) ja viide standardile EN 50291. Ilma nende tähisteta vinguandureid ei tohi Eestis ega mujal Euroopa Liidus müüa.
  • Pakendis või pakendil on eestikeelne paigaldus- ja hooldusjuhend;
  • Pakendil või seadmel on müüja kontaktid, kelle poole pöörduda garantiiperioodi ajal;
  • Seadmel või kasutusjuhendis on märgitud seadme soovituslik ümbervahetamise aeg;
  • Seadmel on kirjas soovitatavad patareitüübid ja -koodid. Neid peab kindlasti jälgima uue patarei soetamisel. Vale märgistusega patarei kasutamine võib olla üheks põhjuseks, miks andur läheb põhjuseta häirerežiimi.
  • Vingugaasianduri paigaldamisel vannituppa tuleb veenduda, et vingugaasiandur sobib paigaldamiseks niisketesse ruumidesse. Selleks on anduri juures IP märge, mis peab vastama tasemele IP44.

Allikas: vingugaasiandurid.ee