500 kodu

Eestis on ca 649 000 eluruumi, millest keskmiselt põleb üle 700–800 kodu aastas. Tulekahjude sagedaseks tekkepõhjuseks on mittenõuetekohased küttekolded, hooldamata korstnad, puuduv suitsuandur ja ohtlikud elektrisüsteemid.
Kodud tuleohutuks projekti eesmärk on toimetulekuraskustest leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendada ning teha seda koostöös kõigi 79 omavalitsusega.

Sihtgrupiks on:

 • lasterikkad pered;
 • puuetega inimesed;
 • üksi elavad eakad.

Kümne ennetustöö aastaga on päästeamet kokku külastanud 56 000 kodu. Nõustamiste eesmärk on kaardistada ohutusalaseid probleeme ja nõustada koduomanike tuleohutusalaselt. Nimekiri projekti sihtgrupi kodudest kujuneb päästeameti läbiviidud kodukülastuste andmebaasi põhjal ning analüüsitakse läbi koostöös kohaliku omavalitsusega.

Tööd, mida saab projekti raames teha:

 • küttekolde ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
 • kütteseadme paigaldamine;
 • korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
 • elektrisüsteemide uuendamine;
 • korstnapühkimise teenus;
 • suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti.

Kõigile omavalitsustele on tagatud miinimumsumma vähemalt ühe kodu kordategemiseks.

Omavalitsusele määratud toetuse summa tuleneb:

 • elanike arv omavalitsuses;
 • eluhoonete tuleohutusalased riskid;
 • abivajadus ehk keskmiste sissetulekute suurus.

Ajakava:

Projekti kogu periood 2018-2019

 • projekti ettevalmistus detsember 2017 – jaanuar 2018;
 • lepingute sõlmimine veebruar – mai 2018;
 • tööde teostamine mai 2018 – september 2019;
 • projekti kokkuvõte (kokkuvõte ja aruandlus) oktoober 2019 – detsember 2019;
 • projekti lõpetamine 13. detsember 2019.

Jätkutegevused korrastatud kodudes 2020 – 2022

Tulemus:
Projekti tulemusel on vähemalt 500 kodus kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendatud. Kõik 79 omavalitsust on projekti toetanud ning aidanud aktiivselt kaasa oma piirkonnas tuleohutuse tagamisele.

Päästeameti poolne projekti koordinaator:
Anni Alev
Ennetustöö osakond
peaspetsialist
Telefon: +372 5309 6237
E-post: anni.alev[ät]rescue.ee