Koostööprojektid

Kodud tuleohutuks 2022   TOETUSE TAOTLEMINE Toetuse taotlejateks on kohalikud omavalitsused. Toetuse saamise eelduseks on Päästeameti poolt eelnevalt läbiviidud kodunõustamine. PROJEKTI SIHTRÜHM Toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul); Lastega pered, eelkõige lasterikkad; Puuetega inimesed; Eakad, eelkõige üksi elavad eakad; Erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud Leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud… Loe lisaks

Kodud tuleohutuks 2021  

Kodud tuleohutuks 2020      

“Aga mina teen kodu ohutuks” Üle kahekümne ameti ja organisatsiooni otsustasid teha Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingituse – väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania Aga Mina, Päästeamet osaleb eeskujukampaanias sõnumiga “Aga mina teen kodu ohutuks”. Päästeameti kampaania on suunatud väikelapse vanematele ja kutsub lapsevanemaid üles vaatama oma kodud üle, kas need on ohutud ka pere kõige väiksematele…. Loe lisaks