Koostööprojektid

Kodud tuleohutuks 2024   TOETUSE TAOTLEMINE Toetuse taotleja on kohalik omavalitsus. Toetuse saamise eelduseks on Päästeameti poolt eelnevalt läbiviidud kodunõustamine. Kodunõustamise saad tellida https://ohutusportaal.paasteamet.ee/ või telefonil 1247. PROJEKTI SIHTRÜHM Toimetulekuraskustes leibkonnad; Lastega pered; Puuetega inimesed; Eakad. TOETATAVAD TEGEVUSED küttesüsteemi, sh pliit, ahi, kamin, korsten vms, parandamine, lammutamine, uue ehitamine ja/või paigaldamine; korstnapühkimise teenus; eksperthinnang; elektrisüsteemi… Loe lisaks

Kodud tuleohutuks 2023    

Kodud tuleohutuks 2022  

Kodud tuleohutuks 2021  

Kodud tuleohutuks 2020      

“Aga mina teen kodu ohutuks” Üle kahekümne ameti ja organisatsiooni otsustasid teha Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingituse – väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania Aga Mina, Päästeamet osaleb eeskujukampaanias sõnumiga “Aga mina teen kodu ohutuks”. Päästeameti kampaania on suunatud väikelapse vanematele ja kutsub lapsevanemaid üles vaatama oma kodud üle, kas need on ohutud ka pere kõige väiksematele…. Loe lisaks