Vingugaasiandur

Kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, ei ole suitsuandur võimeline seda tuvastama. Tasub teada, et suitsuandur läheb häiresse nähtava suitsu peale. Tegemist on kahe täiesti erineva seadmega, mille tööpõhimõtted on erinevad. Vingugaasiandur on ainus seade, mis tuvastab  vingugaasi. Vingugaasiandur annab  häiresignaaliga märku, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele. Vingugaasi andur ei tuvasta maagaasi leket.

Millistel juhtudel on vajalik paigaldada vingugaasiandur

Alates 1. märtsist 2021 on kõikides gaasikütteseadmega või gaasiveesoojendiga hoonetes vingugaasiandur kohustuslik.

  Vingugaasiandur hoones on kohustuslik ka siis, kui eluruumis paikneva gaasiseadme korral on tehniliste abinõudega välditud vingugaasi teke ja eluruumi sattumine.

Vingugaasiandur on kohustuslik, kui hoones (nii kodud, kui ka muud hooned) on tahkekütteseadmed, mis võivad ohtlikku vingugaasi tekitada – ahi, kamin, pliit, katel vms.
Vingugaasiandur tuleb paigaldada esimesel võimalusel nii eluhoonesse kui mitteeluhoonesse, kuid mitte hiljem kui 1. jaanuaril 2022.

Paigalda vingugaasiandur, kui sinu kodus on:

Gaasiseadmed – gaasikatel või gaasiveesoojendi

Tahkeküttega pliit/ahi/kamin/katel

Vingugaasianduri paigaldamine ei ole vajalik, kui sinu kodus on kasutusel ainsa gaasiseadmena gaasipliit ning puudub tahkekütust kasutav küttekolle. Sellisel juhul võid kaaluda gaasianduri paigaldamist.

Vingugaasianduri soetamine

Enne, kui vingugaasiandurit ostma hakkad, mõtle läbi, millisesse ruumi sa soovid selle panna. Näiteks vannituppa paigaldatav andur peab olema niiskete ruumide jaoks sobiv (alates IP 44). Infot anduri niiskuskindluse kohta leiab selle kasutusjuhendist.

Valida saab ka ekraaniga ja ekraanita andurite vahel, samuti on olemas erinevate toitesüsteemidega andureid (patarei vs aku).

Jälgi ka, et andurile oleks märgitud järgmine info:

 • CE-märgis – see märgistus on tootja või importija antud garantii, et toode vastab kõikidele olulistele töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele
 • tootja andmed
 • avastatava gaasi tüüp koos seadme nimetuse ja mudeliga
 • standardi number, aparaadi tüüp (A või B)
 • seerianumber (või tootmiskuu-päev)
 • nimipinge/sagedus/võimsus (kui võrgutoide)
 • patareide tüüp (kui patareitoide)
 • seadme soovituslik maksimaalne eluiga
 • hoiatus „Enne paigaldamist ja kasutamist tutvu hoolikalt kasutusjuhistega“

Tea, et anduriga peab olema kaasas eestikeelne kasutusjuhend, kus on kirjas nõuded paigaldusele.

Andurid annavad alarmi, kui vingugaasi kontsentratsioon ruumis on olnud üle 30 ppm-i kaks minutit, või kui vingugaasi kontsentratsioon on 200 ppm või enam. Alarm lõpeb, kui vingugaasi kontsentratsioon langeb alla 30 ppm-i. Näidik andur annab alarmi samadel tingimustel.