Kodud tuleohutuks 2024

 

TOETUSE TAOTLEMINE

 • Toetuse taotleja on kohalik omavalitsus.
 • Toetuse saamise eelduseks on Päästeameti poolt eelnevalt läbiviidud kodunõustamine. Kodunõustamise saad tellida https://ohutusportaal.paasteamet.ee/ või telefonil 1247.

PROJEKTI SIHTRÜHM

 • Toimetulekuraskustes leibkonnad;
 • Lastega pered;
 • Puuetega inimesed;
 • Eakad.

TOETATAVAD TEGEVUSED

 • küttesüsteemi, sh pliit, ahi, kamin, korsten vms, parandamine, lammutamine, uue ehitamine ja/või paigaldamine;
 • korstnapühkimise teenus;
 • eksperthinnang;
 • elektrisüsteemi parandamine;
 • elektriseadme välja vahetamine;
 • elektriaudit;
 • gaasiseadmete parandamine ja vahetamine;
 • sprinklersüsteemi paigaldamine;
 • tuleohutust tagavate seadmete ja vahendite paigaldamine (nt suitsuandur, esmased tulekustutusvahendid (tuletekk ja tulekustuti), vingugaasiandur, temperatuuriandur, rasksüttiv sisustus, pliidivalvur, puuetega inimeste häiresüsteemid jmt).

 

KODANIKULE

Päästeameti jaoks on oluline, et inimesed elaksid oma kodudes turvaliselt. Selleks tuleb igaühel ise teha esimesed sammud ja vajadusel tuleb appi ka Päästeamet.

Kui kahtled oma kodu tuleohutuses ja soovid nõustamist, siis anna sellest meile teada https://ohutusportaal.paasteamet.ee/ (kodunõustamiste tellimine) või Riigiinfo telefonil 1247.

Kodunõustamisest rohkem: https://www.rescue.ee/et/kodunoustamine

Oma kodu tuleohutust saad ise testida: https://kodutuleohutuks.ee/test/kui-tuleohutu-on-sinu-kodu/

 

KONTAKTID

Päästeameti üle-eestiline projekti koordinaator:
Pilleriin Kurg
Ennetustöö osakond
Telefon: +372 5428 0154
E-post: pilleriin.kurg@rescue.ee

Põhja päästekeskuse kontakt:
Anne Hein
Telefon: +372 5307 1970
E-post: anne.hein@rescue.ee

Ida päästekeskuse kontakt:
Liina Järvi
Telefon: +372 5304 9605
E-post: liina.jarvi@rescue.ee

Lõuna päästekeskuse kontakt:
Eda Mõim
Telefon: +372 5330 0578
E-post: eda.moim@rescue.ee

Lääne päästekeskuse kontakt:
Terje Partsioja
Telefon: +372 53605518
E-post: terje.partsioja@rescue.ee

 

KOOSTÖÖPARTNERID

 • Siseministeerium
 • MTÜ Eesti Pottsepad
 • MTÜ Eesti Korstnapühkijate koda
 • 79 kohalikku omavalitsust

 

0_sisemin_3lovi_est koja_logo_transp imageedit_3_7071097224