Tulekustuti ja tulekustutusvaiba kasutamine

Kuidas tulekustutit kasutada?

 • Võta tulekustuti, lähene põlengule ohutu kauguseni, valmista kustuti ette vabastades vooliku ja eemaldades kaitsesplindi.
 • Suuna voolikuots tulekolde suunas ja rakenda kustuti tööle.
 • Kasutades pulberkustutit, hoia kustutusvoolikust kinni võimalikult otsast (mitte korpuse lähedalt), kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda.
 • Välistingimustes kustutades seisa selliselt, et tulekolle jääks sinust allatuult.
 • Tahkete materjalide kustutamisel suuna kustutusaine kõige intensiivsemasse põlemise kohta nö pühkivate liigutustega, kattes eseme pinna kustutusainega.
 • Lahtises ja madalate äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu nõu siseseina.
 • Põlevvedeliku kustutamisel siseruumides tuleb jälgida, et ei pihustataks põlevat vedelikku laiali.
 • Väiksemate põlengute korral sobib kustutusvahendiks tulekustutusvaip.
 • Mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järk-järgult katta kustutusainega kogu põlev pind.
 • Kasutades süsihappegaaskustutit jälgi, et käsi või muu kehaosa ei satuks kustutusjoa mõjusfääri (külmakahjustuse oht).
 • Kasutades süsihappegaaskustutit tuleb kohe pärast tulekolde likvideerimist ventileerida ruumid (hapniku hulk väheneb).
 • Kasutades süsihappegaaskustutit tuleb seda hoida võimalikult vertikaalses asendis, et mitte takistada kustutusagendi normaalset väljumist lehtrist.
 • NB! Ärge keerake tulekustutit kustutamisel tagurpidi.

Vaata ka allolevat videot:

Kuidas kasutada tulekustutusvaipa?

Tulekustutusvaip sobib kõige paremini pliidil põlema läinud söögi või väiksemate elektriseadmete kustutamiseks.Tulekustutusvaibaga saab leegi kustutada seda lämmatades. Tulekolle kaetakse tekiga, takistatakse põlemiseks vajaliku õhuhapniku juurdepääs ning tuli sumbub. Selleks peab pärast tulekolde tulekustutusvaibaga katmist jälgima, et see kataks süttinud aine või seadme täielikult. Elektriseadmete kustutamisel peab selle eelnevalt vooluvõrgust välja lülitama.

 • Võta tulekustutusvaiba koti küljes olevatest rihmadest kinni ja tõmba hooga otse alla.
 • Lähene põlevale kohale, hoides vaipa enda ees sirgetel kätel nii, et käed jäävad teki varju.
 • Kata põlev ese vaibaga nii, et hapnik ei pääseks tulekoldele ligi.
 • Jäta vaip põlemiskoha peale, kuni oled veendunud, et tuli on täielikult kustunud – vastasel juhul võib tuli uuesti põlema lahvatada.
 • Pott või pann tuleks kindlasti kuumalt pliidilt eemale jahtuma tõsta, et vähendada uuesti süttimise ohtu.
 • Tulekustutusvaipa saab äärmuslikus olukorras kasutada ka abivahendina enese ees hoidmiseks, kui muud kaitsevarustust ei ole käepärast.
 • Tulekustutusvaipa saab kasutada vaid korra, sest reeglina tuli kahjustab vaipa, nii et teistkordsel kasutamisel võib ise viga saada. Näiteks rasvapõlengu korral on tavaline, et rasv imendub tulevaiba pinda ning järgmisel kasutamiskorral võib see süttida ning tekitada suuremat kahju kui kustutatav tulekolle.