Kodud tuleohutuks 2021

 
TAOTLEMINE ON LÕPPENUD!

 

TOETUSE TAOTLEMINE

  • Toetuse taotlejateks on kohalikud omavalitsused.
  Toetuse saamise eelduseks on Päästeameti poolt eelnevalt läbiviidud kodunõustamine.

 

PROJEKTI SIHTRÜHM

 • toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul);
 • lastega pered, eelkõige lasterikkad;
 • puuetega inimesed;
 • eakad, eelkõige üksi elavad eakad;
 • erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju).

 

MIDA TOETAME

 • olemasoleva küttekolde ja – seadme parandamine;
 • vana küttekolde ja – seadme lammutamine ning uue ehitamine ja/või paigaldamine;
 • korstnapühkimise teenus;
 • vingugaasianduri paigaldamine;
 • suitsuanduri paigaldamine*;
 • esmaste tulekustutusvahendite (nt tuletekk ja tulekustuti) paigaldamine*;
 • eksperthinnang;
 • elektrisüsteemi parandamine;
 • elektriaudit;
 • gaasiseadmete parandamine ja vahetamine;
 • erilahendused (nt mittesüttiv voodipesu, temperatuuriandur, puuetega inimeste häiresüsteemid jmt)
 • vajaduspõhine / muu (eeldab detailset vajaduse kirjeldus).;

*Tegevus on abikõlbulik kaasuvana puntides 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12 loetletud tegevustele. Eraldi tegevusena ei ole abikõlbulik.

AJAKAVA

TEGEVUS TÄHTAEG
TAOTLEMINE 03. JAANUAR – 28.VEEBRUAR
KOMISJONID JAANUAR – 15.MÄRTS
KOV TEAVITAMINE, LEPINGUD JAANUAR – 05.APRILL
TÖÖDE TEOSTAMISED JAANUAR– NOVEMBER
LÕPPARUANDED 30.NOVEMBER
PROJEKTI KOKKUVÕTE DETSEMBER

 

JUHENDID JA VORMID

Lõpparuande vorm_Kodud tuleohutuks 2021

 

KODANIKULE

Päästeameti jaoks on oluline, et inimesed elaksid oma kodudes turvaliselt. Selleks tuleb igaühel ise teha esimesed sammud ja vajadusel tuleb appi ka Päästeamet.

Kui kahtled oma kodu tuleohutuses ja soovid nõustamist, siis anna sellest meile teada Riigiinfo telefonil 1247.

Kodunõustamisest rohkem: https://www.rescue.ee/et/kodanikule/kodunoustamine/kodu.html

 

KONTAKTID

Päästeameti üle-eestiline projekti koordinaator:
Grete Arumäe
Ennetustöö osakond
Üle-eestiline projektijuht
Telefon: +372 5914 1360
E-post: grete.arumae@rescue.ee

Põhja päästekeskuse kontakt:
Anne Hein
Põhja päästekeskuse ennetusbüroo
Telefon: +372 5307 1970
E-post: anne.hein@rescue.ee

Ida päästekeskuse kontakt:
Liina Järvi
Ida päästekeskuse ennetusbüroo
Telefon: +372 5304 9605
E-post: liina.jarvi@rescue.ee

Lõuna päästekeskuse kontakt:
Arvi Uustalu
Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo
Telefon: +372 522 6361
E-post: arvi.uustalu@rescue.ee

Lääne päästekeskuse kontakt:
Kristjan Õunpuu
Lääne päästekeskuse ennetusbüroo
Telefon: +372 5304 8411
E-post: kristjan.ounpuu@rescue.ee

 

KOOSTÖÖPARTNERID

 • Siseministeerium
 • MTÜ Eesti Pottsepad
 • MTÜ Eesti Korstnapühkijate koda
 • 79 kohalikku omavalitsust

 

0_sisemin_3lovi_est koja_logo_transp imageedit_3_7071097224