Kodud tuleohutuks 2021

 
 

TOETUSE TAOTLEMINE

  Toetuse taotlejateks on kohalikud omavalitsused.
  Toetuse saamise eelduseks on Päästeameti poolt eelnevalt läbiviidud kodunõustamine.

 

PROJEKTI SIHTRÜHM

 • toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul);
 • lastega pered, eelkõige lasterikkad;
 • puuetega inimesed;
 • eakad, eelkõige üksi elavad eakad;
 • erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju).

 

MIDA TOETAME

 • olemasoleva küttekolde ja – seadme parandamine;
 • vana küttekolde ja – seadme lammutamine ning uue ehitamine ja/või paigaldamine;
 • korstnapühkimise teenus;
 • vingugaasianduri paigaldamine;
 • suitsuanduri paigaldamine*;
 • esmaste tulekustutusvahendite (nt tuletekk ja tulekustuti) paigaldamine*;
 • eksperthinnang;
 • elektrisüsteemi parandamine;
 • elektriaudit;
 • gaasiseadmete parandamine ja vahetamine;
 • erilahendused (nt mittesüttiv voodipesu, temperatuuriandur, puuetega inimeste häiresüsteemid jmt)
 • vajaduspõhine / muu (eeldab detailset vajaduse kirjeldus).;
 • *Tegevus on abikõlbulik kaasuvana puntides 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12 loetletud tegevustele. Eraldi tegevusena ei ole abikõlbulik.

 
 
AJAKAVA

TEGEVUS TÄHTAEG
TAOTLEMINE 03. JAANUAR – 28.VEEBRUAR
KOMISJONID JAANUAR – 15.MÄRTS
KOV TEAVITAMINE, LEPINGUD JAANUAR – 05.APRILL
TÖÖDE TEOSTAMISED JAANUAR– NOVEMBER
LÕPPARUANDED 30.NOVEMBER
PROJEKTI KOKKUVÕTE DETSEMBER

 

 

  KODANIKULE

  Päästeameti jaoks on oluline, et inimesed elaksid oma kodudes turvaliselt. Selleks tuleb igaühel ise teha esimesed sammud ja vajadusel tuleb appi ka Päästeamet.

  Kui kahtled oma kodu tuleohutuses ja soovid nõustamist, siis anna sellest meile teada Päästeala infonumbril 1524.

  Kodunõustamisest rohkem: https://www.rescue.ee/et/kodanikule/kodunoustamine/kodu.html

 

  KONTAKTID

  Päästeameti üle-eestiline projekti koordinaator:
  Grete Arumäe
  Ennetustöö osakond
  Üle-eestiline projektijuht
  Telefon: +372 5914 1360
  E-post: grete.arumae@rescue.ee

  Põhja päästekeskuse kontakt:
  Anne Hein
  Põhja päästekeskuse ennetusbüroo
  Telefon: +372 5307 1970
  E-post: anne.hein@rescue.ee

  Ida päästekeskuse kontakt:
  Liina Järvi
  Ida päästekeskuse ennetusbüroo
  Telefon: +372 5304 9605
  E-post: liina.jarvi@rescue.ee

  Lõuna päästekeskuse kontakt:
  Arvi Uustalu
  Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo
  Telefon: +372 522 6361
  E-post: arvi.uustalu@rescue.ee

  Lääne päästekeskuse kontakt:
  Kristjan Õunpuu
  Lääne päästekeskuse ennetusbüroo
  Telefon: +372 5304 8411
  E-post: kristjan.ounpuu@rescue.ee

 

KOOSTÖÖPARTNERID

 • Siseministeerium
 • MTÜ Eesti Pottsepad
 • MTÜ Eesti Korstnapühkijate koda
 • 79 kohalikku omavalitsust

 

0_sisemin_3lovi_est koja_logo_transp imageedit_3_7071097224