Nähtamatu vaenlane – vingugaas

Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on lõhnatu, maitsetu ja värvitu gaas, mis tekib mittetäieliku põlemise käigus. Vingugaas on inimestele ja loomadele mürgine.

Vingugaasi tuvastab vingugaasiandur.

Vingugaasiandur on kohustuslik kõikides gaasikütteseadmega või gaasiveesoojendiga hoonetes, ning alates 1.jaanuar 2022 kõikides hoonetes kus on tahkekütteseadmed, mis võivad ohtlikku vingugaasi tekitada – ahi, kamin, pliit, katel vms.

Lühike meelespea

  • Paigalda vingugaasiandur, see annab märku ohtlikust olukorrast.
  • Lase oma kütte- ja gaasiseadmeid regulaarselt pädeval isikul hooldada!
  • Kütteseadme suitsulõõri tuleb puhastada üks kord aastas. Korterelamu ja gaasiseadme suitsulõõre tohib puhastada ainult kutsetunnistust omav korstnapühkija.
  • Ära ehita küttesüsteeme, korstnaid ja ventilatsiooni asjatundmatult ümber. Konsulteeri pädeva isikuga või lase need tööd teha spetsialistil.
  • Eripädevuse olemasolu saab ettevõtte nime järgi kontrollida majandustegevuse registrist (https://mtr.mkm.ee/). Korstnapühkija pädevust saab kontrollida kutseregistrist või valida veebilehelt https://www.korsten.ee/ oma piirkonna järgi sobiv korstnapühkija.

Vingugaasi allikad

Vingugaas tekib juhul kui põlemiseks ei piisa hapnikku. Sellise olukorra põhjustab puudulik ventilatsioon või umbes korsten, mistõttu suitsugaasid ei välju korstna kaudu, vaid kogunevad ruumi, vähendades omakorda põlemiseks vajaliku hapniku hulka.

Gaasiseadme suitsugaasid on lõhnatud ja värvitud, mistõttu ei ole inimesel võimalik tajuda kui gaasiseadmest suitsugaasid ja vingugaas tuppa levivad. Ka tavaline toidukõrbemine võib tekitada vingugaasi ja põhjustada mürgistuse. Igapäevaelus on sagedaseim vingugaasi tekitaja ikkagi liiga vara suletud ahjusiiber.

Iga korsten ja ventilatsioonisüsteem vajab regulaarset kontrolli ja hooldust. Oluline on jälgida, et seadme lõõrid ei oleks ummistunud.

Suitsulõõre tuleb puhastada igal aastal. Korterelamu ja gaasiseadme korstnat tohib puhastada ainult kutsetunnistust omav korstnapühkija!