Tulekustuti hooldamine

Kuhu tulekustuti paigaldada?

 • Tulekustuti paigaldatakse vertikaalselt kinnituskonksule, klambrisse või spetsiaalsele alusele. Tulekustuti põhi ei tohiks olla põrandast või maapinnast kõrgemal  kui 1,5m.
 • Tulekustutit võib horisontaal- või kaldasendis hoida liiklusvahendis või mujal, kus selle hoidmine vertikaalasendis pole võimalik ja kui seda ei keela tulekustuti kasutusjuhend.
 • On oluline, et kustuti asukoht oleks nähtav ja kergesti ligipääsetav, see tähendab, et kustuti ees ega peal ei tohiks olla mingeid muid asju/esemeid, mis raskendaksid kustuti kätte saamist.
 • Tulekustutile koha valmisel tasub lähtuda sellest, et kustutile oleks igast eluruumist võimalikult lihtne ligi pääseda.
 • Korteri puhul on hea variant koridor/esik, kust pääseb kõikidesse ruumidesse.
 • Eramaja puhul tasub silmas pidada, millises ruumis võib kõige suurema tõenäosusega õnnetus juhtuda (ruum, kus on rohkelt elektriseadmeid, tulekolle vms) ja paigutada kustuti selle ruumi lähedusse. Tulekustuti peab asuma vähemalt 1m kaugusel kütteseadmest.
 • Seejuures kui eluhoonega on kokku ehitatud garaaž, siis on nõutud, et ka garaažis oleks olemas tulekustuti.

Kuidas tulekustutit kontrollida ja hooldada?

Selleks, et tulekustuti oleks kasutuskõlblik ja töökorras tuleb seda regulaarselt kontrollida ja hooldada.

Tulekustuti kontroll:

 • Kui vaatlusel tulekustuti rikkeid ei ilmne ja tootjapoolne juhend ei näe ette lühemat perioodi, tuleb tulekustutit kontrollida kaks aastat pärast tulekustutil märgitud valmistamise kuupäeva.
 • Kui tulekustuti paikneb asukohas, kus võivad mõju avaldada vibratsioon, temperatuuri kõikumine või niiskus (näiteks autos), siis tuleb kustutit kontrollida kord aastas.
 • Rõhu all oleva tulekustuti kontroll sisaldab järgmisi toiminguid:
  • pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine;
  • päästiku, ventiili ja plommi visuaalne kontrollimine;
  • rõhunäituri toimimise kontrollimine või rõhu mõõtmine;
  • süsihappegaaskustuti puhul tulekustuti kontrollkaalumine;
  • pulberkustuti puhul tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine;
  • vooliku kontrollimine;
  • kere väline vaatlus;
  • tulekustuti vastavuse kontrollimine nõuetele;
  • tulekustuti varustamine kontrollilipikuga.

Tulekustuti hooldus:

 • Kustuti hooldus on tulekustutile teostatav toimingute kogum, mille käigus pikendatakse kustuti kasutusiga. Hoolduse käigus vahetatakse tulekustuti osised ja teostatakse katsed, et tuvastada selle kasutajaohutus.
 • Tulekustutit peab hooldama iga kasutamiskorra järel ja siis, kui kontrollimise tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui tootja poolt ettenähtud.
 • Tulekustuti maksimaalne hoolduste ajavahemik on vaht- ja vesikustutil 5 aastat ning pulber ja süsihappegaaskustutil 10 aastat:
   • tulekustuti kere sisemine vaatlus;
   • tulekustutuspulbri sõelumine või vahetamine;
   • tulekustuti kere või survepadruni hermeetilisuse kontrollimine;
   • vajadusel tulekustuti kere ja/või survepadruni surveproovi katse;
   • vajadusel muud katsed;
   • tulekustuti kere ja/või survepadruni varustamine vastava pealdisega;
   • tulekustuti varustamine plommi, hooldus- ja kontrollilipikuga.