Tulekustutusvaip

Tulekustutusvaip on üks esmastest tulekustutusvahenditest, mis võiks igas kodus olemas olla.

Mis on tulekustutusvaip?

Tulekustutusvaip on  valmistatud klaaskiudkangast, mis on küll tulepüsiv materjal aga mitte tulekindel. See tähendab, et tulekustutusvaip ei sütti küll põlema, kuid kestva kõrge temperatuuri ja leegi toimel sulab. Tulekustutusvaip on efektiivne vahend väikeste tulekollete kustutamiseks, näiteks rasvapõleng pannil, süttinud kodumasinad, süttinud riided inimese seljas jne. Tulekustutusvaip on tavaliselt kahes mõõdus, kas 120x120cm või 120x180cm. Väiksem vaip sobib eelkõige köögis pannil süttinud rasva kustutamiseks, suurem aga näiteks televiisori kustutamiseks. Oluline on, et vaip kataks täielikult süttinud seadme või aine.

Kuidas kasutada tulekustutusvaipa?

Tulekustutusvaibaga saab leegi kustutada seda lämmatades. Tulekolle kaetakse tekiga, takistatakse põlemiseks vajaliku õhuhapniku juurdepääs ning tuli sumbub. Selleks peab pärast tulekolde tulekustutusvaibaga katmist jälgima, et see kataks süttinud aine või seadme täielikult. Elektriseadmete kustutamisel peab selle eelnevalt vooluvõrgust välja lülitama.

  • Võta tulekustutusvaiba koti küljes olevatest rihmadest kinni ja tõmba hooga otse alla.
  • Lähene põlevale kohale, hoides vaipa enda ees sirgetel kätel, nii et käed jäävad teki varju.
  • Kata põlev ese vaibaga nii, et hapnik ei pääseks tulekoldele ligi.
  • Jäta vaip põlemiskoha peale, kuni oled veendunud, et tuli on täielikult kustunud. Vastasel juhul võib tuli uuesti põlema lahvatada.
  • Pott või pann tuleks kindlasti kuumalt pliidilt eemale jahtuma tõsta, et vähendada uuesti süttimise ohtu.
  • Tulekustutusvaipa saab äärmuslikus olukorras kasutada ka abivahendina enese ees hoidmiseks, kui muud kaitsevarustust ei ole käepärast.

Tulekustutusvaipa saab kasutada vaid korra, sest reeglina tuli kahjustab vaipa, nii et teistkordsel kasutamisel võib ise viga saada. Näiteks rasvapõlengu korral on tavaline, et rasv imendub tulevaiba pinda ning järgmisel kasutamiskorral võib see süttida ning tekitada suuremat kahju kui kustutatav tulekolle.

Kuhu paigaldada tulekustutusvaip?

Kodus tuleks tulekustutusvaip paigaldada köögi väljapääsu juurde, piisavalt eemale pliidist, et seda oleks vajaduse korral võimalik ohutult kätte saada. Tulekustutusvaip kinnitatakse sobivasse kohta seinal kruvi abil. Kinnitus peab olema piisavalt tugev ning kindel, et tuleteki saaks kotist hooga rihmade abil välja tõmmata.