Abiks ahjukütjale

 • Ava siiber ja hoia seda kogu kütmise ajal täielikult avatud asendis.
 • Eemalda koldest vana tuhk ja pane mittepõlevast materjalist anumasse. Vii see kohe õue ja ladusta  ohutus kohas. Enne ladustamist veendu, et tuhk on täielikult maha jahtunud ja ei sisalda hõõguvaid osakesi.
 • Veendu tõmbe olemasolus. Mitu päeva kütmata ahi on jahtunud niivõrd  palju, et tõmme kaob –  nii ei saa koldetäis  korralikult  põleda, ahi ei lähe  piisavalt soojaks ja lõõridesse tekib pigi. Seepärast  tuleb pikalt kütmata ahju korstnalõõri kõigepealt eelsoojendada: algul tee koldesse väike tuli, näiteks ainult paberi ja pilbastega. Kui kaua kütmata ahju kohe valusat tuld teha, võib ahju kergesti lõhki kütta.
 • Küta kuivade halupuudega, mis on eelmisel päeval tuppa toodud. Õuest toodud puit võib olla liigselt  niiske ja langetada märkimisväärselt ahju kasutegurit. Ära paiguta puid kuivatamiseks ahju peale ega ahjuukse ette.
 • Lao halud koldesse õhuvahedega, mitte rohkem kui kaks kolmandikku kolde mahust. Kõrge koldega ahjudes peab puude ja koldelae vahele jätma 25 sentimeetrit vaba ruumi. Ära pane halgusid vastu koldeseinu ja aseta need koldesuust võimalikult kaugele. Halu keskmine läbimõõt võiks olla 7-10 sentimeetrit ja kasutada tuleks korraga võimalikult ühtlase läbimõõduga halgusid.
 • Et vältida liigse suitsu tekkimist süütamise hetkel, tuleb puud süüdata alati pealt – suits sisaldab palju ohtlikku vingugaasi ja takistab põlemist. Vähesel määral eralduv suits võimaldab tulel kiiresti  areneda, mis omakorda põletab juba algfaasis  rohkem gaase ja muid jääkaineid. Tee nii: aseta halud ühesentimeetriste vahedega koldesse ja pane tulehakatis kõige peale.
 • Kui puud on süttinud, pane ahju tõmbeuks kinni, kuid ahju välisuks jäta lahti. Kaasaegsel ahjul (millel tõmbeuks puudub) sulge ahjuuks ja veendu, et ahjuukse õhuavad oleksid avatud.
 • Nii köeb ahi umbes kaks tundi.
 • Kui koldesse on jäänud ainult hõõguvad söed, sega need korralikult läbi ja lükka ühtlase kihina koldepõhjale laiali. Seejärel sulge ahju välisuks või kaasaegsema ahju ukse õhuavad.
 • Ära kiirusta siibri sulgemisega. Kõige ohutum siibri sulgemise aeg on siis, kui söed enam ei hõõgu ja need on täiesti tumenenud. Pärast ahjuukse sulgemist kulub selleks umbes 20 minutit.

 

KAS TEADSID, ET

 • Alla 20% niiskusega puidu põlemisel on leegi tipus temperatuur 1200°C. Märja puidu põlemisel  on  see alla 900°C.  Nii  madala  temperatuuri juures ei põle kõik puugaasid ära ja korstnast paisatakse välja väga palju õhku saastavaid aineid. Lisaks tekib ka tuleohtlik pigi.
 • Parimateks küttepuuliikideks võib pidada kaske ja leppa just tänu oma heale kütteväärtusele ja tasasele põlemisele. Okaspuude kahjuks räägib see, et nad kipuvad põledes intensiivselt praksuma ja sädemeid pilduma.
 • Suitsugaaside väljumine välisõhku suletud siibri korral tagatakse avaga,  mille  suurus  on  vähemalt  3% suitsulõõri  pindalast. Siis saab siibri rahuliku südamega sulgeda teadmisega, et kui mõni süsi veel hõõgub, liiguvad tekkinud gaasid lõõripidi välja, mitte ei leki eluruumi.
 • Ahju võib tuld teha mitu korda päevas. Reegel on, et kahe põlemise vahele peaks jääma vähemalt 8 tundi, kuna väiksema ajavahega ei jahtu ahi piisavalt. Liigkütmine on üks hoonete süttimise levinuimatest põhjustest.
 • Ruumis, kus küttekollet kasutatakse, peab olema piisavalt õhku. Kui puidu põlemisel on leek hele ja kollane, on õhu juurdevool piisav. Kui leek on tume- või purpurpunane, on tulel liiga vähe õhku.
 • Olmejäätmed ei ole ahjus põletamiseks, sest prügi põletamine küttekoldes suurendab tahmapõlengu ohtu ning mõjub halvasti kütteseadmele. Samuti pole plasti, kummi ja muude taoliste  sünteetiliste materjalide põletamine keskkonnasõbralik teguviis.
 • Korterelamus tuleb puhastustööde läbiviimiseks kutseline korstnapühkija kutsuda igal aastal, eramajas võib majaomanik neli aastat ise puhastada, igal viiendal aastal tuleb samuti kutseline korstnapühkija kutsuda.

 

NB!

Enda ja lähedaste ohutuse tagavad tehniliselt korras, terviklik ja puhastatud küttesüsteem ning vähemalt ühte eluruumi paigaldatud suitsuandur ja vingugaasiandur.