2018. aastal hukkus Eestis tulekahjudes 45 sündmusel 50 inimest.

Kümne ennetustöö aastaga on päästeamet kokku külastanud rohkem kui 85 000 kodu. Nõustamiste eesmärk on kaardistada ohutusalaseid probleeme ja nõustada koduomanikke tuleohutusalaselt. Kodukülastuste põhjal saame öelda, et vähemalt 5000 kodu on suurte tuleohutusprobleemidega ning vajavad sekkumist kohe täna.

„500 kodu tuleohutuks“ projektis osalevate kodude nimekiri kujuneb Päästeameti läbiviidud kodukülastuste andmete põhjal ning analüüsitakse läbi koostöös kohaliku omavalitsusega.

Oma kodukoha omavalitsuse ja terve Eestimaa päästestatistikat on võimalik näha SIIT

“500 kodu tuleohutuks” on koostööprojekt, kus mitmed osapooled tegutsevad ühise eesmärgi nimel. Ülesannete jaotus partnerite vahel on järgmine:

 

Ylesannete jaotus

SIHTGRUPP

 • lasterikkad pered;
 • puuetega inimesed;
 • üksi elavad eakad.

TEHTAVAD TÖÖD

 • küttekolde ja – seadme ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
 • korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
 • elektrisüsteemide uuendamine;
 • korstnapühkimise teenus;
 • suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti.

PROJEKTI AJAGRAAFIK

 

ajakava

 

TULEMUS

Projekti tulemusel on vähemalt 500 kodus kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendatud. Kõik 79 omavalitsust on projekti toetanud ning aidanud aktiivselt kaasa oma piirkonnas tuleohutuse tagamisele. Omavalitsuste rahaline panus on võimaldanud tuleohtlike kodude arvu vähendada enam kui 500 kodu võrra.

KODANIKULE

Päästeameti soov on aidata inimesel oma kodu tuleohutumaks muuta ja seeläbi vähendada elumajade tulekahjude arvu.

Kui Sinu või sinu lähedase kodu võib olla tuleohtlik (näiteks katkised küttekolded, elektri või suitsuanduri puudumine, katkised korstnad), kutsu Päästeameti kodunõustamine. Kodunõustamise tulemusel olete osa päästeameti andmebaasist, mille alusel kujuneb projektis osalevate kodude nimekiri. Tulevikus võimaldab see meil Teid veelgi paremini aidata!

Kodunõustamisest rohkem: https://www.rescue.ee/et/kodanikule/kodunoustamine/kodu.html

Vaata lisaks tuleohutuse alaseid teemasid: https://kodutuleohutuks.ee/

 

KONTAKTID

Päästeameti üle-eestiline projekti koordinaator:
Anni Alev
Ennetustöö osakond
Üle-eestiline projektijuht
Telefon: +372 56970703
E-post: anni.alev@rescue.ee

Põhja päästekeskuse kontakt:
Reili Kull
Ennetusbüroo juhataja
Telefon: +372 5305 6392
E-post: reili.kull@rescue.ee

Ida päästekeskuse kontakt:
Jaak Kirsipuu
Ennetusbüroo juhataja
Telefon: +372 5300 1230
E-post: jaak.kirsipuu@rescue.ee

Lõuna päästekeskuse kontakt:
Arvi Uustalu
Ennetusbüroo juhataja
Telefon: +372 522 6361
E-post: arvi.uustalu@rescue.ee

Lääne päästekeskuse kontakt:
Viktor Saaremets
Ennetusbüroo juhataja
Telefon: +372 518 6942
E-post: viktor.saaremets@rescue.ee

 

KOOSTÖÖPARTNERID

 • Maksu- ja Tolliamet
 • Siseministeerium
 • MTÜ Eesti Pottsepad
 • MTÜ Eesti Korstnapühkijate koda
 • Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit
 • 79 kohalikku omavalitsust

 

0_sisemin_3lovi_est 0_maksuamet_3lovi_est

 

koja_logo_transp eeteltp imageedit_3_7071097224