Kampaaniad

2020

Vaheta välja aegunud suitsuandur! Suitsuandur muutus Eestis kohustuslikuks 01.07.2007. Suitsuanduri keskmine eluiga on 10 aastat, misjärel anduri töövõime väheneb või kaob. Kampaania juhtis tähelepanu, et ka suitsuanduril on kehtivusaeg, kutsus üles suitsuanduri kehtivust kontrollima ning vahetama välja aegunud suitsuandurit.

2019 Nähtamatu vaenlane

Päästeameti ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti vingugaasianduri kampaania juhtis tähelepanu vingugaasi ohtlikkusele ning kutsus üles paigaldama vingugaasiandurit. Kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, ei ole suitsuandur võimeline seda tuvastama. Tasub teada, et suitsuandur läheb häiresse nähtava suitsu peale. Tegemist on kahe täiesti erineva seadmega, mille tööpõhimõtted on erinevad. Vingugaasiandur on ainus seade, mis… Loe lisaks

2019

Kui teed sööki, jää kööki 2019. aasta tuleohutuse kampaania jätkas eelmise aasta teemat ja kutsus üles toidul silma peal hoidma.

2018

Hoia toidul silm peal 2018. aasta kampaania kutsus üles hoidma toidul silm peal, et ennetada toidukõrbemisi. Toidu valmistamisel alguse saanud eluhoonetulekahjude osakaal on tõusnud 3%-lt (2017. aastal) 8%-le (2018. aastal). Kui 2017. aastal toimus eluhoonetes kokku 429 toidukõrbemisega seotud väljakutset, siis 2018. aasta lõpuks on prognoosi kohaselt neid juba ligi 500.

2014 – 2015

Kui tuleohutu on sinu kodu? 2014. ja 2015.aasta kampaania kutsus inimesi üles kontrollima oma kodu tuleohutust ning abistama lähedasi.

2016

Kontrolli kord kuus Päästeameti tuleohutuskampaania „Kontrolli kord kuus!“ keskendus vajadusele regulaarselt kodu suitsuanduri korrasolekut kontrollida. 2016 aastal hukkus tules 29 inimest, kellest enam kui pooltel puudus kodus töökorras suitsuandur. Kampaania raames sai kontrollida kodu tuleohutust veebilehel https://www.kodutuleohutuks.ee/. Lisaks tavapärastele reklaamidele valmivad kampaania käigus videoloengud, kus kujundlikult selgitatakse kodudes valitsevaid tuleohte.

2017

Tuli ei tunne korteri piire Päästeameti 2017. aasta tuleohutuskampaania oli suunatud peamiselt kortermaja elanikele. Kortermaja elanikud on omavahel tihedalt seotud. Kui naabril uputab, siis uputab ka teistel ja kui naabril puudub suitsuandur, siis on see ohuks kõikidele majaelanikele. Päästeamet kutsus kortermajade elanikke üles veenduma, et kõikides korterites on paigaldatud töökorras suitsuandur. Kiirematele ühistud said preemiaks… Loe lisaks