Grillimine ja lõkke tegemine

Grillimisel ja lõkke tegemisel on oluline järgida ohutusreegleid nii
era- kui ka kortermajas.

Vaata ohutu grillimise ja lõkke tegemise juhendit SIIT

GRILLIMINE:

Enne tuletegemist

 • Enne grillimise alustamist veendu, et grill on töökorras.
 • Kui gaasi- või elektrigrill vajab remonti, lase seda teha spetsialistil.
 • Korterelamu üldpindadel grillimine tuleb kokku leppida ühistuga.

Ohutu koht

 • Grillseadme ohutu kauguse valimisel lähtu kasutusjuhendist.
 • Kasutusjuhendi puudumisel paiguta grillseade kohta, kus selle kasutamine ei tekita ümbritsevatele hoonetele, põlevmaterjalidele ja taimestikule tuleohtu.
 • Eelista lõkkekohale kehtivat vähimat ohutut kaugusest, milleks on 8 meetrit.
 • Rõdul ja terrassil tohib kasutada ainult sellist grilli, mille kasutusjuhend seda lubab.
 • Ära jäta grilli hetkekski järelevalveta!

Pärast kasutamist

 • Lase grillil enne kokku pakkimist või katmist täielikult jahtuda, sest kuum grill on tuleohtlik.

 

LÕKKE TEGEMINE:

Enne tuletegemist

 • Lõket tee vaid tuulevaikse ilmaga.
 • Jälgi, et lõke oleks hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutus kauguses. Ohutu kaugus sõltub eelkõige lõkke suurusest ja vähim ohutu kaugus igasuguse lõkke puhul peaks olema vähemalt 8 meetrit. Meeste puhul teeb see umbes 10 sammu, naiste puhul umbes 13 sammu.
 • Jälgi tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele ega taimestikule.
 • Lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu. Tutvu enne lõkke tegemist kohaliku omavalituse heakorra eeskirjaga.
 • Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahendid, nt ämber veega või tulekustutit.
 • Pea meeles, et kulu ja roostiku põletamine on aastaringselt keelatud ja karistatav!

Ohutu koht

 • Lõket tee vaid tuulevaikse ilmaga.
 • Puhasta lõkkekoha ümbrus põlevast materjalist.
 • Niisuta lõkkealune pinnas veega ja piira lõkkekoht kivide või pinnasevalliga.
 • Ära jäta lõket hetkekski järelevalveta!

Pärast tuletegemist

 • Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud või lase lõkkel täielikult ära põleda või kustuta veega.

 

LÕKKE TEGEMINE METSAS:

 • Metsas tohib lõket teha selleks ette valmistatud ning tähistatud kohtades. Vaata täpsemalt, kus asuvad RMK lõkkeplatsid.
 • Lõkke tegemisel tasub kindlasti eelistada kattega lõkkekohti, sest soojal ja kuival suvepäeval on tuli metsas väga kiire levima.
 • Vaata Eesti tuleohukaarti SIIT

 

 

Otteni-lõkkekoht