Kuidas kustutada?

Kui õli läheb pannil või potis põlema:

  • Lülita pliit välja (puupliidil lohista anum kuumalt alalt eemale).
  • Summuta leegid näiteks asetades kaas anumale peale või kustuta leegid F klassi tulekustutiga.
  • Oota kuni temperatuur on anumas piisavalt langenud ja leeke uuesti ei teki.

 

Rasvapõlengu kustutamine

Rasvapõlengu kustutamine

NB Ära kunagi kustuta õli või rasva veega. See tekitab lahvatuse ja paiskab tule kõikjale laiali. Ära püüa põlevat anumat majast välja viia. Sellega võid hoopis põlengut suurendada.

Vaata videost, mis juhtub, kui rasvapõlengut veega kustutada:

Millega kustutada?

F-klassi tulekustuti – rasvapõlengu kustutamiseks sobib F-klassi tulekustuti. Köögis tekkinud rasvapõlengu kustutamine tavakustutiga või tulekustutusvaibaga on riskantne ja tihti väheviljakas tegevus. Rasvakustuti on konstrueeritud F-klassi tulekahjude, see on toiduõlide- ja rasvade kustutamiseks. F-klassi kustuti sisaldab spetsiaalset kustutusainet, mis moodustab põleva rasva pinnale paksu isoleeriva kihi. F-klassi kustuti on täna kindlaim ja turvalisim võimalus kustutada pannil süttinud rasva. Rasva kustutamisel tuleb jätkata kustutusaine laskmist tulekoldesse ka peale leegi kadumist, et rasv võimalikult maha jahutada.

Tuleohutus-OK:Layout 1

F klassi tulekustuti

Tule summutamiseks võib kasutada ka tuletekki, kuid vaid juhul, kui oskate seda õigesti kasutada. Oskamatult tuletekki käsitsedes võib see ise rasvaga kokkupuutel põlema süttida. Samuti saab tekiga kustutada vaid väikest ja konkreetses anumas lõõmavat põlengut, laialipaiskunud rasva puhul pole tekist enam abi.

589131_D1