Grillimine, lõkke tegemine, küünlad

Lahtise tule kasutamisel on oluline olla äärmiselt ettevaatlik.

Näiteks põhjustab kodus sageli tulekahju grillimine või lõkke tegemine. Seetõttu on nende tegevuste juures oluline järgida ohutusreegleid.

 • Ka rõdu ja terrass on hoone osa. Ära grilli seal.
 • Grill paiguta hoonest eemale tasasele pinnale.
 • Lahtise leegiga (puud) grilli hoonest vähemalt 5m kaugusel.
 • Söega grilli kasuta hoonest vähemalt 2m kaugusel.
 • Lõket tee mittesüttival pinnal, ära jäta seda järelvalveta ja hoia käepärast ämber veega või tulekustuti.
 • Alla ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 8m kaugusel hoonetest.
 • Üle ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 15m kaugusel hoonetest.
 • Ära tee tuulise ilmaga lõket.
 • Kulu põletamine on keelatud.
meelespea_grillmeelespea_l6ke

 
 
Ettevaatlik peab olema ka küünlaid põletades. Küünlaid ei tohi kunagi järelvalveta põlema jätta ning samuti tuleb jälgida, et lapsed ega lemmikloomad ei jääks põleva küünlaga üksi ühte ruumi. Nii lemmikloomad kui ka lapsed võivad kogemata küünla ümber ajada.

Samuti ole hoolas küünalde paigutamisel – süttimisohtlikele esemetele väga lähedale paigutatud küünlad võivad põhjustada tulekahju.

 • Toast lahkudes kustuta alati küünal.
 • Kasuta mittesüttivast materjalist küünla alust.
 • Veendu, et küünla läheduses poleks süttivaid esemeid või kangaid (nagu näiteks kardinad).

 
meelespea_aknad_kardinad_ja_tuul