Kodud tuleohutuks

PROJEKTI VAJALIKKUSE PÕHJENDUS

Eestis põleb eluhooneid aastas ligikaudu sama palju kui Põhjamaades, kuid tules hukkub kolm-neli korda rohkem inimesi. See tähendab, et liiga paljud Eesti kodud ei ole nende elanikele ohutud. Neis samades kodudes üksi elavad eakad või sotsiaalselt mittetoimetulevad inimesed on Päästeameti üks suurimaid proovikivisid, sest 2019. aasta tulesurmade statistika kohaselt on kõige sagedasem tules hukkunu üksi elav vanemaealine ning see trend pigem jätkub. 2019 aastal põles kokku 1135 hoonet, milles hukkus 44 ja sai vigastada … inimest. Mitmel tules hukkunul puudus kõige esmasem elupäästja – suitsuandur. Ainus, mis tulekahju õigel ajal avastada aitab, on töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur. Peamiselt tekkisid kodutulekahjud elektriseadmete kasutamisest või riketest elektriseadmetes, lisaks leidis aset ka küttesüsteemiga seotud tulekahjusid.

Eestis on endiselt tuhandeid kodusid, mis on Päästeameti andmetel tuleohtlikud ning vajavad kindlustunne, et neid ei ole nende murega üksi jäetud. Eelneval projekti perioodil sai korda tehtud 663 kodu ning oluline on selle tööga jätkata igas Eesti otsas.

Projekt „500 kodu tuleohutuks“ on selle nime all läbi saamas ning alustame uut perioodi nimega „Kodud tuleohutuks“. Oleme eelnevast projektiperioodist nii mõndagi õppinud ning nii koostööpartnerite, tööde teostajate kui ka omavalitsuste tagasiside põhiselt teinud erinevaid muudatusi projekti sisus – nii raha saamise põhimõtetest kui ka abikõlblike kulude nimekirjas.

TAOTLUSVOORU KESTVUS

Taotlusvoor kohalikele omavalitsustele on avatud 1.01.2020 – 29.02.2020. Taotluste menetlemine ja otsuste tegemine toimub märts 2020 esimeses pooles.

„Kodud tuleohutuks“ projektis osalevate kodude nimekiri kujuneb Päästeameti läbiviidud kodukülastuste andmete põhjal ning analüüsitakse läbi koostöös kohaliku omavalitsusega.

PROJEKTI SIHTRÜHM

 • toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul);
 • lastega pered, eelkõige lasterikkad;
 • puuetega inimesed;
 • eakad, eelkõige üksi elavad eakad;
 • erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju).

MIDA TOETAME (punasega lisandunud abikõlbulikud kulud võrreldes eelneva perioodiga):

 • olemasoleva küttekolde ja – seadme parandamine;
 • vana küttekolde ja – seadme lammutamine ning uue ehitamine;
 • korstnapühkimise teenus;
 • esmased tulekustutusvahendid (suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti);
 • eksperthinnang;
 • elektrisüsteemi parandamine;
 • elektriaudit;
 • gaasiseadmete parandamine;
 • uue gaasiseadme ehitus;
 • erilahendused, nt mittesüttiv voodipesu, temperatuuriandur, puuetega inimeste erilahendused.

 

AJAKAVA

TEGEVUS TÄHTAEG
TAOTLUSPERIOOD 02. JAANUAR – 29.VEEBRUAR
KOMISJONID JAANUAR – 13.MÄRTS
LEPINGUD JAANUAR –  03.APRILL
TÖÖDE TEOSTAMISED JAANUAR– NOVEMBER
LÕPPARUANDED 30.NOVEMBER
PROJEKTI KOKKUVÕTE DETSEMBER

TULEMUS

Projekti tulemusel on saanud tuleohutuks riskikodud, kus isik(ud) ise ei olnud võimelised oma kodu tuleohutuks tegema. Projektis osalenud omavalitsused hoolivad oma elanikkonna turvalisuse ja tuleohutus pärast ning panustasid ka omapoolse rahastusega projekti edukusse.

KODANIKULE

Päästeameti jaoks on oluline, et inimesed elaksid oma kodudes turvaliselt. Selleks tuleb igaühel ise teha esimesed sammud ja vajadusel tuleb appi ka Päästeamet.

Kui kahtled oma kodu tuleohutuses, kutsu Päästeameti kodunõustamine, et saaksime koos üle vaadata Sinu kodu murekohad ning anda nõu, kui seda keskkonda turvalisemaks muuta. Kodunõustamise tulemusel olete osa päästeameti andmebaasist, mille alusel kujuneb ka projektis osalevate kodude nimekiri. Tulevikus võimaldab see meil Teid veelgi paremini aidata!

Kodunõustamisest rohkem: https://www.rescue.ee/et/kodanikule/kodunoustamine/kodu.html

Vaata lisaks tuleohutuse alaseid teemasid: https://kodutuleohutuks.ee/

KONTAKTID

Päästeameti üle-eestiline projekti koordinaator:
Anni Alev
Ennetustöö osakond
Üle-eestiline projektijuht
Telefon: +372 56970703
E-post: anni.alev@rescue.ee

Põhja päästekeskuse kontakt:
Reili Kull
Ennetusbüroo juhataja
Telefon: +372 5305 6392
E-post: reili.kull@rescue.ee

Ida päästekeskuse kontakt:
Jaak Kirsipuu
Ennetusbüroo juhataja
Telefon: +372 5300 1230
E-post: jaak.kirsipuu@rescue.ee

Lõuna päästekeskuse kontakt:
Arvi Uustalu
Ennetusbüroo juhataja
Telefon: +372 522 6361
E-post: arvi.uustalu@rescue.ee

Lääne päästekeskuse kontakt:
Viktor Saaremets
Ennetusbüroo juhataja
Telefon: +372 518 6942
E-post: viktor.saaremets@rescue.ee

 

KOOSTÖÖPARTNERID

 • Siseministeerium
 • MTÜ Eesti Pottsepad
 • MTÜ Eesti Korstnapühkijate koda
 • 79 kohalikku omavalitsust

 

0_sisemin_3lovi_est koja_logo_transp imageedit_3_7071097224