Elektriseadmete rikked

Peamised elektriga seotud hoonetulekahjude põhjused:

 • Vana ja oskamatult parandatud elektrisüsteem   Kui erinevaid juhtmeid on kokku liidetud, teibiga lapitud või rippuma jäetud, võib puhkeda tulekahju. Ohtlikud on ka katkised pistikupesad. Neist võib saada surmava elektrilöögi.
 • Pistikupesade ülekoormus – Tänapäeval on kodus palju kodutehnikat. Kui elektrisüsteem on vana ja pistikupesi ei jätku, laotakse „vargapesadest“ ja pikendusjuhtmetest ohtlikke „torne“ või „usse“. Tulemuseks on juhtmete ülekoormus. Kui pistikupesi napib, aga soovid siiski uut aparaati voolu võrku ühendada, tõmba hetkel mittevajalike seadmete juhtmed seinast ja kasuta vabanenud pistikupesi.
  Kui usaldad oma elektrisüsteemi, võid kasutada korraga ühte „vargapesa“ või pikendusjuhet. See olgu aga laitmatult korras.
 • Juhtmete paigutus – Sageli paigutatakse elektri- ja pikendusjuhtmeid raskete esemete alla ja uste vahele. Nii saab juhe kahjustada ning seade võib süttida.Vajadusel tee seina või uksepiida sisse süvend või auk.
 • Vana elektrikilp – Vana elektrikilp võib olla märk, et eluruumi voolukoormus on piiratud. Siin ei aita isegi see, kui on paigaldatud uus juhtmestik.

 

Kui elektriseade läheb põlema

 • Pinge all oleva tehnika kustutamiseks ei tohi kasutada vett.
 • Eemalda seade vooluvõrgust ja kustuta seejärel leegid.
 • Kõige ohutum vahend põleva elektriseadme kustutamiseks on E- märgistusega kustuti, sellega saab kustutada isegi pinge all olevaid seadmeid.

 

Pea meeles

 • Elektriseadmeid võib parandada vaid spetsialist.
 • Ära jäta elektriseadmeid kodust lahkudes vooluvõrku.
 • Iseseisvalt töötavad seadmed (näiteks külmkapp või veeboiler) olgu laitmatus tehnilises korras.
 • Soovitame elektrikul kord 10 aasta jooksul läbi viia elektripaigaldiste tehnilise kontrolli.

Rohkem infot elektriohutuse kohta leiab SIIT