Grillimine ja lõkke tegemine

Lahtise tule kasutamisel on oluline olla äärmiselt ettevaatlik.

Näiteks põhjustab kodus sageli tulekahju grillimine või lõkke tegemine. Seetõttu on nende tegevuste juures oluline järgida ohutusreegleid nii eramajas kui ka kortermajas.

Vaata ohutu grillimise ja lõkke tegemise juhendit SIIT
 

GRILLIMINE:

Enne tuletegemist

 • Enne grillimise alustamist veendu, et grill on töökorras.
 • Kui gaasi- või elektrigrill vajab remonti, lase seda teha spetsialistil.
 • Korterelamu üldpindadel grillimine tuleb kokku leppida ühistuga.

Ohutu koht

 • Grillseadme ohutu kauguse valimisel lähtu kasutusjuhendist.
 • Kasutusjuhendi puudumisel paiguta grillseade kohta, kus selle kasutamine ei tekita ümbritsevatele hoonetele, põlevmaterjalidele ja taimestikule tuleohtu.
 • Võimalusel lähtu lõkkekohale kehtivast vähimast ohutust kaugusest, milleks on 8 meetrit.
 • Rõdul ja terrassil tohib kasutada ainult sellist grilli, mille kasutusjuhend seda lubab.
 • Ära jäta grilli hetkekski järelevalveta!

Pärast kasutamist

 • Lase grillil enne kokku pakkimist või katmist täielikult jahtuda, sest kuum grill on tuleohtlik.

 

LÕKKE TEGEMINE:

Enne tuletegemist

 • Lõket tee vaid tuulevaikse ilmaga.
 • Jälgi, et lõke oleks hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutus kauguses. Ohutu kaugus sõltub eelkõige lõkke suurusest ja vähim ohutu kaugus igasuguse lõkke puhul peaks olema vähemalt 8 meetrit. Meeste puhul teeb see umbes 10 sammu, naiste puhul umbes 13 sammu.
 • Jälgi tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele ega taimestikule.
 • Lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit, tutvu enne lõkke tegemist kohaliku omavalituse heakorra eeskirjaga.
 • Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahendid, nt ämber veega või tulekustutit.
 • Pea meeles, et kulu ja roostiku põletamine on aastaringselt keelatud ja karistatav!

Ohutu koht

 • Lõket tee vaid tuulevaikse ilmaga.
 • Puhasta lõkkekoht põlevast materjalist.
 • Niisuta lõkkealune pinnas veega ja piira lõkkekoht kivide või pinnasevalliga.
 • Ära jäta lõket hetkekski järelevalveta!

Pärast tuletegemist

 • Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud või lase lõkkel täielikult ära põleda või kustuta veega.

 

LÕKKE TEGEMINE METSAS:

 • Metsas tohib lõket teha selleks ette valmistatud ning tähistatud kohtades. Vaata täpsemalt, kus asuvad RMK lõkkeplatsid.
 • Lõkke tegemisel tasub kindlasti eelistada kattega lõkkekohti, sest soojal ja kuival suvepäeval on tuli metsas väga kiire levima.

Otteni-lõkkekoht
 
 
 

  Vaata Eesti tuleohtukaarti SIIT