Vingugaas on eluohtlik – paigalda vingugaasiandur

1. jaanuarist 2018 on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade.

Eelkõige on sellisteks seadmeteks gaasil töötavad veesoojendid. Vingugaasiandur on kohustuslik gaasikütte olemasolul, kuigi mõistlik on vastav andur paigaldada kõikidesse eluruumidesse, kus asub põlemisprotsessiga seotud seade, nagu näiteks puuküttel toimiv ahi, kamin, pliit või gaasiboiler.

Anduri paigaldamine on vabatahtlik siis, kui tehniliste abinõudega on välditud vingugaasi teke ja eluruumi sattumine, näiteks kui gaasiseadme põlemisõhk võetakse otse välisõhust ning põlemisgaasid juhitakse samuti otse selleks ettenähtud korstna kaudu välisõhku.

Mis on probleemid?

 • Paljud probleemid gaasiseadmetega pole tingitud mitte gaasilekkest vaid vingugaasist.
 • Probleem saab tihti alguse ebapiisavast ventilatsioonist- suitsulõõr on ummistunud ja ventilatsioon puudulik.
 • Vanad gaasipõletid, mida ei ole hooldatud, nende puhul võib mittetäieliku põlemisprotsessi käigus tekkida CO ehk vingugaas.
 • Korteritesse paigaldatud „pakett aknad“ takistavad värke õhu juurdevoolu ja ventilatsioonilõõris ei teki vajalikku õhuvahetust.

Levinud ohunäitajad

 • Mitteküllaldane tõmme ja/või ventilatsioon gaasiseadme kasutamisel, gaasiseadme kasutamine liiga väikeses ruumis;
 • Gaasiseadmed, torustikud ja nende ühenduskohad lekivad;
 • Gaasiseadmed on hooldamata;
 • Suitsulõõrid on ummistunud;
 • Ruumis on gaasile iseloomulik lõhn;
 • Torustlik on vigastatud või korrodeerunud
 • Torustikus on kasutatud gaasile ebasobilikke materjale.

Ohunäitajate ilmnemisel tuleb pöörduda spetsialisti poole, et tuvastada probleemi põhjus ja teha vastav gaasitöö.

Gaasitöid ei tohi teha ise! Neid võib teostada üksnes ettevõte või isik, kellel on majandustegevuse registris gaasitööde teostaja registreering. Gaasitööde tegijate andmebaasi leiate SIIT.

Gaasitööde teostaja saab valida majandustegevuse registrist: http://mtr.mkm.ee/

Miks on vingugaas ohtlik?

  • Enamasti hukuvad inimesed tulekahjudes just mürgise suitsu sisse hingamise tagajärjel. Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on oma omadustelt värvitu, lõhnatu ja maitsetu mürgine gaas, mis levib nii, et meil sellest aimugi pole.
  • Vingugaasi mürgistuse esimesteks tunnusteks on peavalu, peapööritus, väsimus või iiveldus. Ärkvel olles ei pruugi inimene neid sümptomeid vingugaasiga seostada ning une pealt üldse mitte tajuda.
  • Suitsuandurist ei ole vingugaasi tuvastamisel mingit abi.

Kuidas vingugaasiandur töötab?

 • Vingugaasiandur annab märku vaid siis, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele.
 • Üks vinguandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, sest seade näitab vaid anduri juures leviva CO taset.

Vingugaasianduri soetamisel arvesta et:

 • seadmel on tähis CE (anduri tagaküljel) ja viide standardile EN 50291. Ilma nende tähisteta vinguandureid ei tohi Eestis ega mujal Euroopa Liidus müüa.
 • pakendis või pakendil on eestikeelne paigaldus ja hooldusjuhend;
 • pakendil või seadmel on müüja kontaktid, kelle poole pöörduda garantiiperioodi ajal;
 • seadmel või kasutusjuhendis on märgitud seadme soovituslik ümbervahetamise aeg;
 • seadmel on kirjas soovitatavad patarei tüübid ja koodid. Neid peab kindlasti jälgima uue patarei soetamisel. Vale märgistusega patarei kasutamine võib olla üheks põhjuseks, miks andur läheb põhjuseta häirerežiimi.
 • Vingugaasianduri paigaldamisel vannituppa tuleb veenduda, et vingugaasiandur sobib paigaldamiseks niisketesse ruumidesse. Selleks on anduri juures IP märge, mis peab vastama tasemele IP44.

Allikas: vingugaasiandurid.ee

Kuhu vingugaasiandur paigaldada?

   • Vingugaasianduri paigaldamisel tuleb eelkõige järgida tootjapoolseid juhiseid.

   • Seade paigaldatakse 1-3 meetri kaugusele vingugaasi tekitajast, samuti ei tohiks andur asuda ventilatsioonisüsteemide ja õhulõõride lähedal.
   • Mitmekorruselise elamu puhul soovitame vingugaasianduri paigaldada igale korrusele. Võimalusel ka igasse magamistuppa.

Vingugaasiandurit ei paigaldata:

– hoonest välja;
– kapi alla;
– kus võib koguneda mustus või tolm, ja ummistada seadme anduri;
– otse kraanikausi või pliidi kohale;
– kus õhuvoolsignalisaatori juurde võib olla takistatud kardinate või mööbli tõttu;
– kus temperatuur langeb alla 10°C või tõuseb üle 40°C;
– kus signalisaator võib kergesti lööke saada või muul viisil kahjustada.

kuhupaigaldada

Allikas: Honeywell

Kuidas hooldada?

   • Vingugaasianduri töökorras olekut tuleb kord kuus kontrollida vajutades testnuppu. Piiksuv signaal kinnitab seadme töökorras olekut.
   • Vingugaasiandurit tuleb regulaarselt tolmust puhastada. Selleks võib kasutada nii tolmuimejat kui ka lappi.
   • Vingugaasianduri toiteallikaks on patareid – nende tühjenemisest annab märku katkendlik regulaarne helisignaal. See tähendab, et patarei tuleb koheselt vahetada.
   • Lisainfo kodutarbija gaasiohutuse kohta leiate SIIT.

    Mida teha, kui vingugaasiandur hakkab tööle?

   • Esmalt tuleb kiiresti avada aknad, uksed ja ruum korralikult tuulutada.
   • Toimetage võimalikud kannatanud värske õhu kätte. Kui keegi põeb vingugaasi mürgituse sümptomeid: peavalu, pea käib ringi, süda paha, oksendamine, kutsuge kohale kiirabi.
   • Lülita välja kõik soojusseadmed või avage siiber.
   • Kutsuge kohale kvalifitseeritud tehnik, kes aitab probleemi lahendada, enne ärge ise soojusseadmeid sisse lülitage.